Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4 (375) tom I | 291-300

Article title

Zmiany w wydatkach na kieszonkowe w polskich gospodarstwach domowych

Authors

Content

Title variants

EN
Changes in Spending on Pocket Money in Polish Households
RU
Изменения в расходах на карманные деньги в польских домохозяйствах

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
W artykule skoncentrowano uwagę na wydatkach związanych z kieszonkowym, a także na różnicach w tych wydatkach w zależności od typu gospodarstw domowych. Celem artykułu jest zatem identyfikacja i ocena zmian wydatków na kieszonkowe w gospodarstwach domowych. Materiał źródłowy stanowiły indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych w latach 2000-2016. Metodą badawczą była analiza wariancji. Wykazano znaczące zmiany w poziomie i udziale wydatków na kieszonkowe w gospodarstwach domowych różnych typów.
EN
The article focuses on spending on pocket money. There were also differences in these expenditures depending on the type of Polish households. The aim of the article was to identify and evaluate changes in spending on pocket money in households. The source material was individual data from household budget surveys in 2000-2016. An analysis of variance was the research method. Significant changes in the level and share of spending on pocket money in households were noted.
RU
В статье сосредоточили внимание на расходах, связанных с карманными деньгами, а также на отличиях в этих расходах в зависимости от типа домохозяйств. Следовательно, цель статьи – выявить и оценить изменения в расходах на карманные деньги в домохозяйствах. Исходный материал представляли собой индивидуальные данные из обследования семейных бюджетов в 2000-2016 гг. Исследовательским методом был анализ дисперсии. Указали значительные изменения в уровне и доле расходов на карманные деньги в домохозяйствах разных типов.

Year

Pages

291-300

Physical description

Contributors

 • Politechnika Warszawska

References

 • Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Barnet-Verzat C., Wolff F.C. (2008), Pocket Money and Child Effort at School, “Economics Bulletin”, No. 9.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2006 (2007), GUS, Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2016 (2017), GUS, Warszawa.
 • Dzieci i pieniądze: kieszonkowe nie poddaje się kryzysowi (2010), Ipsos.com.
 • Falęcka B. (2013), Sytuacja rodzinna i materialna Polaków i ich postawy konsumpcyjne, Komunikat BS/165/2014, CBOS, Warszawa.
 • Furnham A., Milner R. (2017), Parent’s Beliefs and Behaviours about the Economic Socialisation, through Allowances/Pocket Money, of Their Children, “Psychology”, No. 8(08).
 • Higgins L.M., Silva A., Parada I.F. (2016), Impact of Child-Directed TV Food Advertising Regulations on Pocket Money Allowances, Agricultural and Applied Economics (AAEA) Annual Meeting, Boston.
 • Jorgensen B.L., Savla J. (2010), Financial Literacy of Young Adults: The Importance of Parental Socialization, “Family Relations”, No. 59.
 • Kim, J., LaTaillade, J., Kim, H. (2011), Family Processes and Adolescents’ Financial Behaviors, “Journal of Family and Economic”, Iss. 32.
 • Korzystanie z Program Rodzina 500 plus (2017), CBOS, Warszawa.
 • Lewis A., Scott A.J. (2000), The Economic Awareness, Knowledge and Pocket Money Practices of a Sample of UK Adolescents: A Study of Economic Socialisation and Economic Psychology, “Citizenship, Social and Economic Education”, No. 4.
 • McNeal J.U. (1992), Kids as Customers: A Handbook of Marketing to Children. Lexington Books, New York.
 • Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. Zeszyt metodologiczny zaopiniowany przez Komisję Metodologiczną GUS (2011), GUS, Warszawa.
 • Polak oszczędny 2016. Czy oszczędność jest dziedziczona (2016), BGŻOptima, Warszawa.
 • Perelman J., Alves J., Pfoertner T., Moor I., Federico B., Kuipers M. et al. (2015), Pocket money and smoking behaviors among adolescents: evidence from a study on 6 European cities, “European Journal of Public Health”, No. 25 (suppl_3).
 • Rozmus D. (2009), Analiza wariancji, (w:) Gatnar E., Walesiak M. (red.), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sadeghi T., Kiani M.A., Saeidi F., Saeidi M., Khodaei G.H. (2015), Financial Management in Children: Today Need, Tomorrow Necessity, “International Journal of Pediatrics”, No. 3(3.1).
 • Słaby T. (2006), Konsumpcja. Eseje statystyczne. Difin, Warszawa.
 • Wątroba J. (2004), Analiza wariancji, Materiały kursowe, Statsoft, Kraków.
 • Wątroba J. (2002), Wprowadzenie do analizy wariancji, Statsoft, Kraków.
 • Webley P., Nyhus E.K. (2006), Parents’ Influence on Children’s Future Orientation and Saving, “Journal of Economic Psychology”, No. 27.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d498b163-9e03-4592-b61a-e48507a6b17a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.