PL EN


2017 | 1(30) | 28-41
Article title

Wydajność fiskalna podatku bankowego w Polsce w początkowym okresie jego funkcjonowania

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem autora artykułu jest zbadanie wydajności fiskalnej podatku bankowego w Polsce w początkowym okresie jego funkcjonowania. Podatek ten przyjęto ustawą o podatku od niektórych instytucji finansowych na początku 2016 roku. W krajach Unii Europejskiej jego koncepcję zaczęto stosować szerzej po międzynarodowym kryzysie subprime, głównie jako reakcję na hazard moralny banków i jego ogromne skutki dla podatników krajów Unii. Polski podatek bankowy ma z kolei charakter wyłącznie fiskalny. Do przygotowania tego artykułu posłużyła metoda badawcza, jaką jest studium literatury oraz analiza szacunkowych danych z Ministerstwa Finansów. Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie wniosku, że dochody z podatku bankowego w Polsce w okresie marzec – wrzesień 2016 r. kształtowały się znacznie poniżej prognozy, a główną tego przyczyną są wady jego konstrukcji. Aby poprawić wydajność fiskalną tej daniny, należałoby m.in. uszczelnić przepisy, ograniczyć praktykę przenoszenia udzielania kredytów za granicę oraz zmienić regulacje dotyczące wprowadzania programów naprawczych
Year
Issue
Pages
28-41
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d499d039-43bd-499d-a697-d6eed9530ee9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.