Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | XII | 1 | 27-36

Article title

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady prawne towaru w prawie rzymskim

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Seller’s responsibility for legal defects of a commodity in Roman law

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In Rome, the problem of responsibility for legal defects of a commodity was not of a lesser importance than that in the case of defects of physical nature. An article sold was affected by a legal defect if the selling person had sold a thing belonging to another person, or the sold commodity was the selling person’s property, yet was burdened with a limited property right of a third party. The selling person who introduced such a commodity in the circulation bore the responsibility which would be called warranty today. In Roman law, the responsibility for legal defects was constructed on the principle of eviction which held when the buyer lost the purchased article in consequence of a court’s judgement acknowledging it to be the property of a third party, thus realizing the property law by means of rei vindicatio. The seller, by offering an article to the buyer and securing to the latter a steady possession and use of it, took upon himself a full responsibility guaranteeing that nobody would take the purchased article from them. This responsibility was, initially, accidentale negotii, that is it had to be specially uttered in the way of stipulation. At the moment when the emptio-vendito contract became a consensual contract giving rise to actio bonae fidei, the responsibility in terms of eviction resulted already from the very selling contract itself, and the purchasing person – without the need of a separate stipulation – could by means of actio empti claim full compensation from the seller in each case of eviction. If, however, the object of the sales contract were res pretiosiores or it related to purchasing slaves, the responsibility of eviction was still to be uttered. The buyer could choose either to use actio empti or enforce stipulatio duplae.

Year

Volume

XII

Issue

1

Pages

27-36

Physical description

Contributors

 • Katedra Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

References

 • Kolańczyk Kazimierz. 2000. Prawo rzymskie. Jan Kodrębski, zaktualiz. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Zulueta Francis de. 1945. The Roman Law of Sale. Oxford.
 • Kunderewicz Cezary. 1982. Rzymskie prawo prywatne. Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Zoll Fryderyk. 1920. Rzymskie prawo prywatne (Pandekta). T. 4. A: Zobowiązania. Warszawa: J. Czernecki.
 • Ricco-Barberis Mario. 1932. „L’evizione da fatto personale o proprio”. Studi Bonfante II: 127 i n.
 • Tomulescu C. 1941-1943. “Auctoritas in mancipatione”. Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche IV-V: 91 i n.
 • Kaser Max. “Eigentum und Besitz”. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanische Abteilung LIV: 115 i n., 129 i n.
 • Osuchowski Wacław. 1988. Rzymskie prawo prywatne – zarys wykładu. Wiesław Litewski, Janusz Sondel, red. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe.
 • Taubenschlag Rafał. 1955. Rzymskie prawo prywatne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Schulz Fritz. 1951. Classical Roman Law. Oxford.
 • Kaser Max. “Das Ziel der actio empti nach Eviktion”. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanische Abteilung LIV: 162 i n.
 • Kuryłowicz Marek, Aadam Wiliński. 1999. Rzymskie prawo prywatne – zarys wykładu. Kraków: "Zakamycze".
 • Wołodkiewicz Witold, Maria Zabłocka. 2000. Prawo rzymskie. Instytucje. Warszawa: C. H. Beck.
 • Bojarski Władysław. 1999. Prawo rzymskie. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Kaser Max. 1971. Das römische Privatrecht I. München.
 • Zimmermann Reinhard. 1990. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town – Wetton – Johannesburg.
 • Dajczak Wojciech. 1998. Zwrot bona fides w rozstrzygnięciach dotyczących kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Gandolfi G. 1966. Studi sull interpretazione degli atti negoziali in diritto Romano. Milano 1966.
 • Nörr Dieter. 2004. Probleme der Eviktionshaftung im klassischen römischen Recht. W Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanische Abteilung CXII, 159. Wien – Köln – Weimar.
 • Arangio-Ruiz Vincenzo. 1958. Responsabilita contrattuale in diritto romano. Napoli.
 • Knütel Rolf. 1983. “Die Haftung für Hilfspersonem im römischen Recht”. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanische Abteilung C: 344.
 • Radwański Zbigniew, Janina Panowicz-Lipska. 1996. Zobowiązania – część szczegółowa. Warszawa: C. H. Beck.
 • Medicus Dieter. 1962. Id quo interest. Studien zum römischen Rechts des Schadenersatzes. Köln–Graz.
 • Lenel Otto. 1960. Palingenesia iuris civilis. 1. Graz.
 • Ernst Wolfgang. 1999. “Neues zur Sachmängelgewahrleistung Aufgrund des Ädilenedikts”. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanische Abteilung CXVI: 75 i n.
 • Talamanca Mario. 1954. Contributi allo studio delle vendite all’asta nel mondo classico. Roma.
 • Radwański Zbigniew. 1995. Zobowiązania – część ogólna. Warszawa: C. H. Beck.
 • Skąpski Józef. 1976. W System prawa cywilnego. T. 3. Cz. 2. Prawo zobowiązań. Część szczegółowa. Witold Czachórski, red. nacz., Stefan Grzybowski, red.,; Stefan Grzybowski i i n., aut. Wrocław: akład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Czachórski Witold. 1995. Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa.
 • Żuławska Czesława. 1983. Ewolucja odpowiedzialności za jakość świadczenia. W Tendencje rozwoju prawa cywilnego. Ewa Łętowska, red. Wrocław ; Warszawa [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d49d2364-a88d-4c16-ae15-48b49bb3db88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.