PL EN


2013 | 4 (33) | 91-101
Article title

Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na tworzenie norm prawnych

Authors
Title variants
EN
Influence of judicial decisions of administrative courts on making legal norms
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obserwacja praktyki sądowo-administracyjnej – szczególnie współcześnie, kiedy zła jakość prawa wywołuje powszechne zaniepokojenie – wyraźnie dowodzi, że rola orzecznictwa sądów administracyjnych stale rośnie. Orzecznictwo nie tylko usuwa wady prawa stanowionego poprzez jego doprecyzowanie, czy wypełnianie luk, ale także koryguje różnego rodzaju wady tego prawa i wpływa na procesy legislacyjne. Tego typu działalność sądów jest szczególnie ważna dla prawodawcy. Stojące na wysokim poziomie orzecznictwo sądów administracyjnych pozwala wychwycić różnego rodzaju błędy ustawodawcy i niejednokrotnie zmusić go, do dokonania głębokich, systemowych zmian legislacyjnych, bądź skorygowania wad poszczególnych rozwiązań szczegółowych. Przede wszystkim pozwala uniknąć błędów wynikających z braku pełnej informacji co do stanów faktycznych mogących się pojawić na etapie stosowania prawa oraz pozwala na racjonalną nowelizację przepisów, jako że zostały one zweryfikowane w drodze orzecznictwa. Wydaje się więc, że uwzględnianie w treści przepisów tego co wynika z dorobku sądów administracyjnych przyczyni się do wzmocnienia procesu stanowienia prawa i w ten sposób stanie się antidotum na współczesne bolączki nie tylko polskiego systemu prawnego.
Keywords
Contributors
  • KUL
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4a68b34-4f90-4475-b35c-c377e5cf8d4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.