Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4 (33) | 91-101

Article title

Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na tworzenie norm prawnych

Authors

Title variants

EN
Influence of judicial decisions of administrative courts on making legal norms

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obserwacja praktyki sądowo-administracyjnej – szczególnie współcześnie, kiedy zła jakość prawa wywołuje powszechne zaniepokojenie – wyraźnie dowodzi, że rola orzecznictwa sądów administracyjnych stale rośnie. Orzecznictwo nie tylko usuwa wady prawa stanowionego poprzez jego doprecyzowanie, czy wypełnianie luk, ale także koryguje różnego rodzaju wady tego prawa i wpływa na procesy legislacyjne. Tego typu działalność sądów jest szczególnie ważna dla prawodawcy. Stojące na wysokim poziomie orzecznictwo sądów administracyjnych pozwala wychwycić różnego rodzaju błędy ustawodawcy i niejednokrotnie zmusić go, do dokonania głębokich, systemowych zmian legislacyjnych, bądź skorygowania wad poszczególnych rozwiązań szczegółowych. Przede wszystkim pozwala uniknąć błędów wynikających z braku pełnej informacji co do stanów faktycznych mogących się pojawić na etapie stosowania prawa oraz pozwala na racjonalną nowelizację przepisów, jako że zostały one zweryfikowane w drodze orzecznictwa. Wydaje się więc, że uwzględnianie w treści przepisów tego co wynika z dorobku sądów administracyjnych przyczyni się do wzmocnienia procesu stanowienia prawa i w ten sposób stanie się antidotum na współczesne bolączki nie tylko polskiego systemu prawnego.

Keywords

Contributors

  • KUL

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4a68b34-4f90-4475-b35c-c377e5cf8d4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.