Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 3(16) | 71-94

Article title

Możliwości zawodowe osób z zespołem Aspergera na rynku pracy

Content

Title variants

EN
Career opportunities for people with Asperger syndrome in the labour market

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Zespół Aspergera to zaburzenie, które w dzisiejszych czasach diagnozuje się coraz częściej. Charakterystycznymi cechami tego zespołu są: brak empatii, jednostronne rozmowy, ograniczona zdolność budowania relacji, np. przyjaźni, niezdarna motoryka oraz niezwykle intensywne zainteresowanie jakimś konkretnym tematem. Cechy te, odpowiednio ukierunkowane i wykorzystane, są w stanie sprawić, że osoby z tym zaburzeniem mogą stać się bardzo dobrymi pracownikami. Badania, które przeprowadzono w artykule, jasno pokazują, że osoby z zespołem Aspergera chcą pracować zawodowo, a zatrudnienie jest dla nich nie tylko możliwością zarobienia pieniędzy, ale też dającą satysfakcję terapią. Z przeprowadzonych badań wynika również, że osoby z zespołem Aspergera największe predyspozycje mają do zawodów związanych z informatyką, przedmiotami ścisłymi, np. matematyką oraz historią.
EN
Asperger syndrome is a disorder that is currently more and more often diagnosed. The characteristic features of this syndrome are: lack of empathy, one-sided conversations, limited ability to build relationships such as eg. friendship, clumsy motor skills and a very intense interest in a particular topic. These features, suitably targeted and used, can make persons with this disorder very good workers. The research conducted in this study clearly show that people with Asperger syndrome want to work professionally, and work is not only a possibility for them to earn money, but is also a therapy giving them satisfaction. The research conducted by the author also shows that persons with Asperger syndrome have the greatest predisposition to the professions related to informatics, science subjects such as eg. mathematics and history.

Year

Issue

Pages

71-94

Physical description

Dates

published
2015-09-30

Contributors

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-7734

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4ad1c51-5844-49de-81a2-f980a8d3bc72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.