PL EN


2015 | 18 | 3(68) | 160-173
Article title

Własność nieruchomości – trudności i wyzwania w XXI wieku

Title variants
EN
Ownership of real estate – problems and challenges in the 21st century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje tematykę własności nieruchomości, jako istotnego elementu podczas obrotu nieruchomościami. Uwolnienie zawodu pośrednika nieruchomości spowodowało, iż dokonywane transakcje na rynku nieruchomości, wymagają większego zainteresowania ze strony zleceniodawcy oraz większej wiedzy zamawiającego, gdyż precyzja w takiej sytuacji pozostaje pod znakiem zapytania. W związku z tym przeprowadzono badania, mające na celu weryfikację poziomu wiedzy na temat rodzaju praw własności, Ksiąg Wieczystych oraz najistotniejszych instytucji obsługujących interesariuszy w analizowanej kwestii. Istotny jest również fakt, skompletowania odpowiedniej dokumentacji, który również został poruszony w niniejszym artykule.
EN
The article’s subject is the ownership of real estate as an important element in the real estate business. Deregulation of the profession of estate agent caused that transactions in the property market require greater interest on the part of the customer, as well as greater knowledge of the customer, because precision in such a situation remains uncertain. For this purpose, a study was conducted in order to verify the level of knowledge on the nature of property rights, the Land Registry and the most important institutions that support customers in the matter under consideration. It is also important to complete appropriate documentation, which is therefore also considered in the article.
Year
Volume
18
Issue
Pages
160-173
Physical description
Dates
published
2015-11
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4af1b1b-a65c-4661-9ae5-595a27d143ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.