PL EN


2017 | 6 | 8 | 121-124
Article title

Następstwo prawne w toku lub po zakończeniu postępowania przed Prezesem UOKiK a przekształcenia kapitałowe stron. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt III SK 15/16

Content
Title variants
EN
Legal succession in competition law proceedings - commentary to the judgment of the Supreme Court of 6 April 2017, III SK 15/16
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezes UOKiK prowadził postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez Bank X. W toku postępowania Bank X (dalej: Bank Przejmowany, spółka przejmowana) został przejęty przez Bank Y (dalej: Bank Przejmujący, spółka przejmująca), transakcja zaś została sfinalizowana z końcem 2012 roku. 28 grudnia 2012 r. Prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał praktykę Banku Przejmowanego za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów oraz nałożył karę w wysokości 605 955 PLN. Decyzja ta została doręczona 2 stycznia 2013 r., przy czym odbiorcą decyzji był już Bank Przejmujący, gdyż Bank Przejmowany utracił osobowość prawną z końcem 2012 roku.
EN
The commentary summarises the judgment of the Supreme Court, who took the position that the acquiring company is a legal successor of the target company in the competition proceedings, where the decision imposing a fine was addressed to the target company but delivered already to the acquiring company. Due to lack of the specific rules in the Polish Competition Act governing legal succession, the Supreme Court strongly recommended the introduction of such rules.
Year
Volume
6
Issue
8
Pages
121-124
Physical description
Dates
published
2017-12-31
printed
2017-12-31
Contributors
  • Adwokat, LL.M. in European Law - College of Europe (Bruges)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4b5a285-a331-4741-8c03-3a7c0a2041e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.