PL EN


2020 | 47 | 5-6(554-555) | 31-33
Article title

MINIMUM SOCJALNE W CZWARTYM KWARTALE 2019 R.

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR THE FOURTH QUARTER OF 2019 .
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The article presents estimates of social minimum baskets – defined as a model allowing the minimum level for social integration of households – in the fourth quarter of 2019. In comparison with the previous survey (Q3), the value of baskets fell from 0.9% (in a single-person household) to 1.3% (in a family with a younger child), while the inflation increased by 0.6% at that time. The decrease in the value of social minimum baskets was mainly due to the reduction in food prices, especially of vegetables. Expenses for maintenance of housing and energy carriers in farms without children slightly decreased, in other types they increased slightly. The lower dynamics of expenditure on housing was partly due to necessary technical adjustments.
EN
Artykuł omawia szacunki koszyków minimum socjalnego w IV kwartale 2019 r. W porównaniu z poprzednim badaniem (III kwartał), przy inflacji wskazującej na wzrost cen o 0,6%, wartości koszyków spadły od 0,9% (w gospodarstwie 1-osobowym) do 1,3% (w rodzinie z dzieckiem młodszym). Obniżenie wartości koszyków wywołane było głównie obniżką cen żywności, szczególnie warzyw. Wydatki na utrzymanie mieszkania i nośniki energii w gospodarstwach bez dzieci lekko spadły, a w pozostałych typach nieco wzrosły. Niższa dynamika wydatków na mieszkanie częściowo wynikała z koniecznych korekt technicznych.
Year
Volume
47
Issue
Pages
31-33
Physical description
Contributors
  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  • 1
References
  • Deniszczuk, L., Kurowski, P., Styrc, M., 2007. Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania polityce społecznej. Warszawa: IPiSS.
  • Golinowska, S., 2018. O polskiej biedzie w latach 1990–2015, Definicje, miary, wyniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Kurowski, P., 2019. Rola progów minimalnej konsumpcji w polityce społecznej w Polsce. Polityka Społeczna, nr 4, s. 43–48..
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4c8c82f-1f2e-4ce4-8914-e2a0274f3c91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.