Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 47 | 5-6(554-555) | 31-33

Article title

MINIMUM SOCJALNE W CZWARTYM KWARTALE 2019 R.

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
ESTIMATES OF SOCIAL MINIMUM BASKETS FOR THE FOURTH QUARTER OF 2019 .

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
The article presents estimates of social minimum baskets – defined as a model allowing the minimum level for social integration of households – in the fourth quarter of 2019. In comparison with the previous survey (Q3), the value of baskets fell from 0.9% (in a single-person household) to 1.3% (in a family with a younger child), while the inflation increased by 0.6% at that time. The decrease in the value of social minimum baskets was mainly due to the reduction in food prices, especially of vegetables. Expenses for maintenance of housing and energy carriers in farms without children slightly decreased, in other types they increased slightly. The lower dynamics of expenditure on housing was partly due to necessary technical adjustments.
EN
Artykuł omawia szacunki koszyków minimum socjalnego w IV kwartale 2019 r. W porównaniu z poprzednim badaniem (III kwartał), przy inflacji wskazującej na wzrost cen o 0,6%, wartości koszyków spadły od 0,9% (w gospodarstwie 1-osobowym) do 1,3% (w rodzinie z dzieckiem młodszym). Obniżenie wartości koszyków wywołane było głównie obniżką cen żywności, szczególnie warzyw. Wydatki na utrzymanie mieszkania i nośniki energii w gospodarstwach bez dzieci lekko spadły, a w pozostałych typach nieco wzrosły. Niższa dynamika wydatków na mieszkanie częściowo wynikała z koniecznych korekt technicznych.

Year

Volume

47

Issue

Pages

31-33

Physical description

Contributors

  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  • 1

References

  • Deniszczuk, L., Kurowski, P., Styrc, M., 2007. Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania polityce społecznej. Warszawa: IPiSS.
  • Golinowska, S., 2018. O polskiej biedzie w latach 1990–2015, Definicje, miary, wyniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  • Kurowski, P., 2019. Rola progów minimalnej konsumpcji w polityce społecznej w Polsce. Polityka Społeczna, nr 4, s. 43–48..

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4c8c82f-1f2e-4ce4-8914-e2a0274f3c91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.