PL EN


2011 | Tom 1 Nr XVI | 323-338
Article title

Локальний мiф у npoзi українсько-польського пограниччя XIX столггтя

Authors
Content
Title variants
EN
Local myth in the prose o f the Polish-Ukrainian borderland of the nineteenth century
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
The article examines selected works by representatives of the Polish-Ukrainian literary borderlandof the nineteenth century (Michal Czajkowski, Michal Grabowski, Zenon Fisz and PaulinSwiecicki) for the presence of these elements in a local myth. The definition of myth, its determinantsand functions assumed by Ernst Cassirer’s and Mircea Eliade’s conception, which, as seems,to best reflect the nature and structure of local myth, recorded in the works of these writers.Selected and described such elements of local myth, as its reproducibility, dichotomy character,sacred and Christian folklore and timelessness. It was shown, that in order to create this mythmade reinterpretation of history, reality combined with imagination, literature with folklore, pagancustoms with Christian faith.
Year
Volume
Pages
323-338
Physical description
Dates
published
2011-12-01
Contributors
author
 • Kijów
References
 • Buczyńska H. 1963. Cassirer. Warszawa.
 • Cieśla M. 1979. Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego. Warszawa.
 • Czajkowski M. 2003. Powieści kozackie. Kraków.
 • Eliade M. 1998. Aspekty mitu. Warszawa.
 • Fabianowski A. 2006. „Ukraina – serce Europy. Koncepcje polityczne Michała Czajkowskiego”. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 21-22: 165-173.
 • Frye N. 1963. Fables of Identity: studies in poetic mythology. New York.
 • Kozak S. 2005. Polacy i Ukraińcy. W kręgu myśli i kultury pogranicza. Epoka romantyzmu. Warszawa.
 • Kwapiszewski M. 2006. Późny romantyzm i Ukraina. Z dziejów motywu i życia literackiego. Warszawa.
 • Lubaszewska A. 1984. Mit – ethos – konstrukcja. „Duma o hetmanie” Stefana Żeromskiego. Wrocław.
 • Stachurski P. [Święcicki P.]. 1871. Opowieści stepowe. Lwów.
 • Świerczyńska D. 1996. „Paulin Święcicki. Dramat pisarza pogranicza”. Pamiętnik Literacki (1): 199-212.
 • Tarsza E. [Grabowski M.]. 1838. Koliszczyzna i stepy. Wilno.
 • Wiegandt E. 1988. Austria Felix czyli o micie Galicji w polskiej prozie współczesnej. Poznań.
 • Радишевський Р. 2008. «Українськая школа» в польському романтизмі як міжнаціональна літературна формація. Словянські обрії, 572-596. Київ.
 • Єршов В. 2010. Польськая мемуаристична література Правобрежної України доби романтизму. Житомир.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1427-549X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4c9cda3-6580-4cdc-b0ee-7f20fcc887f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.