Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 40 | 8(473) | 24-31

Article title

Zastosowanie modelu DMP w analizie rynku pracy osób z niepełnosprawnością

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Application of the DMP model in the analysis of labour market of people with disabilities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nagroda Nobla z 2010 roku w dziedzinie ekonomii zwróciła uwagę ekonomistów na badania związane z rynkiem pracy i jego elastycznością. Metoda opracowana przez noblistów zmieniła nie tylko sposób opisu rynku pracy. Powiązane z nią narzędzia pozwalają na dostrzeżenie dziś pewnych negatywnych tendencji również na rynku pracy osób z niepełnosprawnością. Artykuł przedstawia perspektywę zastosowania modelu do wyjaśnienia zjawisk zachodzących na rynku pracy osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 2007–2011.
EN
The Nobel Prize in 2010 in the field of economics paid attention of economists to research related to labour market and its flexibility. The method developed by Nobel Prize laureates has changed not only the way to describe the labour market. But nowadays, related tools with this method allow us to notice some negative trends occurring in the labour market of people with disabilities. The article shows us some possibilities of applying the model to explain the phenomena occurring in the Polish labour market of people with disabilities in the years 2007–2011.

Year

Volume

40

Issue

Pages

24-31

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Cahuc P. (1999), Job Protection, Minimum Wage and Unemployment, "IZA Discussion Paper", nr 95, s. 3-33.
 • Garbat M. (2005), Przełamywanie barier osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu na przykładzie działań podejmowanych w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, "Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych", nr 4, s. 81-102.
 • Garbat M. (2012), Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w Europie, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • Golinowska S. (2010), Praca i polityka społeczna. Wzajemne wzmacnianie się i konflikt, w: Człowiek w pracy i polityce społecznej, Red. J. Szambelańczyk, M. Żukowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 25-45.
 • Hall R. (2012), The 2010 Nobel Prize in Economics: How the DMP Model Explains Current High Unemployment, Hoover Institution and Department of Economics, National Bureau of Economic Research, Stanford.
 • International Labour Organization (2008), How to make sure that women with disabilities can participate effectively in mainstream women's entrepreneurship development activities, Genewa.
 • Mortensen D., Pissarides C. (1994), Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment, "Review of Economic Studies", nr 61, s. 397-415.
 • Musgrove P. (2000), Health insurance: the influence of the Beveridge Report, "Bulletin of the World Health Organization", nr 78 (6), s. 845-846.
 • O'Brien M. (2010), The Beveridge Report: its impact on women and migrants, "Socheolas - Limerick Student Journal of Sociology", nr 2 (2), s. 21-38.
 • Rogerson R., Shimer R. (2010), Search in Macroeconomic Models of the Labor Market, w: Handbook of Labor Economics, Red. O. Ashenfelter, D. Card, National Bureau Of Economic Research, Cambridge, s. 619-700.
 • Study on the situation of women with disabilities in light of the UN Convention for the Rights of People with Disabilities (2009), Annex Four of the Final Report for the DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities of the European, European Commission.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4cd683e-f671-4587-8482-edd8b1ca32c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.