Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 2(48) | 123-141

Article title

Pozycja ustrojowa przewodniczącego parlamentu Andory (Syndyka Generalnego) w kontekście zmiany ustrojowej z 1993 roku

Title variants

EN
Constitutional position of the Speaker of the Andorran parliament (Syndic General) in the context of the 1993 constitutional change

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Andora jest jednym z najmłodszych europejskich państw demokratycznych, które przez wiele stuleci pozostawało podmiotem niesuwerennym i niedemokratycznym o skomplikowanym statusie prawnomiędzynarodowym. Przedmiotem niniejszego artykułu jest pozycja ustrojowa przewodniczącego andorskiego parlamentu – Syndyka Rady Generalnej. Autor podejmuje próbę analizy w jaki sposób zmieniła się ona po uchwaleniu konstytucji w 1993 roku i jakie miejsce w systemie organów państwa zajmuje obecnie przewodniczący andorskiego parlamentu.
EN
Andorra is one of the youngest European democracies. For many centuries it was a non-sovereign and undemocratic entity with a complicated international status. The subject of this article is the constitutional position of the speaker of the Andorran parliament – the General Syndic of the General Council. The author tries to analyse how position of the Syndic changed after the adoption of the 1993 constitution and what position in the system of state organs is now occupied by the parliament’s Speaker.

Year

Issue

Pages

123-141

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • A NATIONAL Anachronism (3.10.1891), “All the Year Round”.
 • A PIGMY Republic (1.06.1881), “Bow Bells”.
 • A UNIQUE Republic (6.02.1892), “Chamber's Journal of Popular Literature, Science and Arts”.
 • BECAT Joan (1996), Emergencia i reconeixement d'Andorra com a Estat, „Treballs de la Societat Catalana de Geografia”, No 41, vol. XI.
 • BLADÉ Jean-François (1882), The Valley of Andorra, Cambridge.
 • BROWN SCOTT James (1939), Law, the State and the International Community, tom 1, New York.
 • BY-WAYS of Europe (26.06.1869), “Saturday Review of Politics, Literature, Science and Art”.
 • COLLIARD Jean-Claude (1993), L'État d'Andorre, „Annuaire français de droit international” vol. 39, num. 1.
 • CONSELL GENERAL, Francesc Cerqueda Pascuet, http://www.consellgeneral.ad/ca/arxiu/arxiu-de-lleis-i-textos-aprovats-en-legislatures- anteriors/i-legislatura-1994-1997/consellers-generals-del-1994-1997/francesc- cerqueda-pascuet (22.11.2017).
 • CONSTITUCIÓ del Principat d’Andorra BOPA, Núm. 24, any 5, 4.5.1993.
 • DECRET de 31-7-96 pel qual es declaren tres dies de dol nacional amb motiu de la mort del qui fou Francesc Escudé Ferrero, BOPA, Núm, 54, any 8, 31.07.1996.
 • DUURSMA Jorri Carolina (1996), Fragmentation and the International Relations of Micro-states: Self-determination and Statehood, Cambridge.
 • ELS CONSELLERS treballen en un articulat regulador del protocol (2010), “El Perìòdic d'Andorra”, https://www.elperiodic.ad/noticia/2308/els-consellers-treballen-en-un- articulat-regulador-del-protocol (22.11.2017).
 • GONZÀLEZ I VILALTA Arnau (2009), La cruïlla andorrana de 1933: la revolució de la modernitat, Sant Julià de Lòria.
 • JACKIEWICZ Andrzej (2016), Zasady podziału władzy w Andorze, w: S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Zasady podziału władzy we współczesnych państwach europejskich, tom 2, Rzeszów.
 • JASUDOWICZ Tadeusz (1996), Andorski wymiar sprawiedliwości a europejski system ochrony praw człowieka, „Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju”, zeszyt 4.
 • JASUDOWICZ Tadeusz (1998), Przeoczone narodziny państwa – podmiotu. O ewolucji prawnomiędzynarodowego statusu Andory, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie – nr 10. Nauki Prawne”, zeszyt I.
 • KUCAŁA DANUTA (2007), Historia Andory, w: J. Łaptos (red.), Historia małych krajów Europy, Wrocław.
 • LA CONSTITUCIÓ, les lleis i la tradició, bases de la futura llei de protocol (2010), Diari d’Andorra,https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2010/07/22/la_constitucio_le s_lleis_la_tradicio_bases_la_futura_llei_protocol_48719_1125.html (22.11.2017).
 • LA PROPOSICIÓ de llei de protocol parteix de la Constitució i les lleis, la tradició i la pràctica diària (2010), El Perìòdic d'Andorra, https://www.elperiodic.ad/noticia/2300/la-proposicio-de-llei-de-protocol-parteix-de-la-constitucio-i-les-lleis-la-tradicio-i-la-practica-diaria (22.11.2017).
 • LEARY Lewis Gaston (1912), Andorra, the hidden republic, New York.
 • ŁUKASZEWSKI Marcin (2015), Stosunki francusko-andorskie w dwudziestolecie podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy, „Przegląd Strategiczny”, nr 8.
 • ŁUKASZEWSKI Marcin (2016), Pirenejskie współksięstwo. Współczesny system polityczny, Poznań.
 • OSÓBKA Przemysław (2007), Parlamenty Andory, Liechtensteinu, Monako, San Marino, Warszawa.
 • OSÓBKA Przemysław (2008), Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu, Monako, San Marino, Warszawa.
 • OSÓBKA Przemysław (2009), Andorskie doświadczenia, czyli o pokojowym rozwiązywaniu konfliktów politycznych, „Disputatio”, tom IX.
 • PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE (1994), Report on the application by the Principality of Andorra for membership of the Council of Europe (Rapporteur: Mr Reddemann, Germany, Group of the European People's Party), 15 September 1994, Doc. 7152.
 • POL Antoni (2015), Francesc Cairat i Freixes, https://www.elperiodic.ad/opinio/article/44230/francesc-cairat-i-freixes (22.11.2017).
 • PRIMER PARIATGE de Andorra (1278).
 • REGLAMENT del Consell General, BOPA, Núm. 51, any 5, 28.9.1993.
 • SEGON PARIATGE de Andorra (1288).
 • WORLD LEADERS INDEX, Andorra, http://www.worldleadersindex.org/Europe/Andorra.html (22.11.2017).
 • ZUBIK Marek (wstęp), BOBIŃSKI Mariusz (tłum.) (2014), Konstytucja Księstwa Andory, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4d02278-3c12-4917-9dfe-665a004e47f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.