PL EN


2012 | 4(5) | 49-62
Article title

Rehabilitacja jako strategia narodowa: urzeczywistnienie praw

Authors
Content
Title variants
EN
Rehabilitation as a National Economic Strategy: Making Rights Real
Languages of publication
Abstracts
PL
Decydenci na szczeblu krajowym mogą obecnie pozytywnie wpłynąć na gospodarkę swego kraju poprzez zwiększenie działań w zakresie habilitacji i rehabilitacji. Celem takich programów jest wpieranie osób z niepełnosprawnościami w procesie uzyskiwania lub rozwijania tych umiejętności, które potrzebne są na rynku pracy danego państwa. Praktyczne strategie programowe, stosujące efektywne działania habilitacyjne i rehabilitacyjne, przyczynią się do urzeczywistnienia prawa do habilitacji i rehabilitacji. 26. Artykuł Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych (CRPD) objaśnia to prawo.
EN
National level decision-makers have an opportunity now to improve national economies by increasing the use of habilitation and rehabilitation programs. The goal of such programs is to assist persons with disabilities develop new or improved job skills needed by the nation’s workforce. Practical programmatic strategies using effective practices in habilitation and rehabilitation approaches will also serve to make the right to rehabilitation and habilitation a reality. The Convention on the Rights of People with Disabilities’ (CRPD) Article 26 explains this right. This article accompanies a power point presentation given in Plenary Session on October 31, 2012 at the RI 22nd World Congress, Incheon, Korea.
Keywords
Year
Issue
Pages
49-62
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4d04d52-c819-4cf8-b4c9-180f568c9a72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.