Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 19 | 217-236

Article title

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej w świetle konstytucyjnej zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych

Authors

Content

Title variants

EN
Patient’s right to pastoral care in terms of equal rights of churches and other religious organisations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej w perspektywie problematyki położenia prawnego wspólnoty religijnej, której wyznawcą lub członkiem pozostaje pacjent. Analiza uwzględnia zasadę równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych w prawie polskim (art. 25 ust. 1 Konstytucji RP). Autor przedstawia gwarancje prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej oraz status prawny kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie prawa do prowadzenia duszpasterstwa specjalnego pacjentów w podmiotach leczniczych. Ustalenia teoretycznoprawne zostały skonfrontowane z praktyką funkcjonowania podmiotów leczniczych, poprzez wskazanie informacji dotyczących realizacji prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej w wybranych placówkach leczniczych w Polsce. Rozważania prowadzą do sformułowania praktycznych wniosków.
EN
The objective of this article is to present the patient’s right to pastoral care, with reference to the legal status of a given religious group. The analysis is conducted pursuant to the principle of equal rights of churches and other religious organisations (Art. 25.1 of the Constitution of the Republic of Poland of April 2nd 1997). The author presents legal guarantees of the patient’s right to pastoral care, and discusses the right of churches and other religious organisations to provide patients with pastoral care during hospitalisation. The theoretical findings were compared with the practice of medical entities in Poland in terms of application of the right to pastoral care. The final section of the article provides some practical proposals.

Year

Volume

19

Pages

217-236

Physical description

Contributors

 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 9, 31-007 Kraków

References

 • Boguszewska, Magdalena, Karolina Góralczyk. „Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej wobec zróżnicowania religijnego”. Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego 8 (2016): 49-64.
 • Bożyk, Stanisław. „Konstytucyjna zasada równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych”. W: Zasada równości w prawie. Konferencja naukowa, Rzeszów 16 października 2003 r., red. Halina Zięba–Załucka, Maciej Kijowski, 93–100. Warszawa: POBIITNO, 2004.
 • Cupriak, Jakub. „Związek wyznaniowy”. W: Leksykon prawa wyznaniowego, red. Artur Mezglewski, 586–588. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK, 2014
 • Dudek, Dariusz. „Równouprawnienie Kościołów i związków wyznaniowych na tle konstytucyjnych zasad prawa wyznaniowego”. W: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego. Materiały I Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny, 14–16 styczeń 2003 r.), red. Artur Mezglewski, 199–225. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004
 • Garlicki, Leszek. „Uwagi do art. 25 Konstytucji”. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom V, red. naukowy Leszek Garlicki, 1–24. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2007.
 • Grzesiuk, Stanisław. „Duszpasterstwo chorych w szpitalach”. Śląskie Studia Historyczno–Teologiczne 12 (1979): 61–70.
 • Krukowski, Józef. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: Lexis Nexis, 2008.
 • Mezglewski, Artur. „Duszpasterstwa specjalne”. W: Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Prawo wyznaniowe, 200–205. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK, 2008.
 • Mezglewski, Artur. „Rejestrowanie związków wyznaniowych.” W: Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Prawo wyznaniowe, 250–256. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK, 2008.
 • Pietrzak, Michał. Prawo wyznaniowe. Warszawa: Lexis Nexis, 2010.
 • Zarzycki, Zarzycki. „Duszpasterstwo w podmiotach leczniczych”. W: Leksykon prawa wyznaniowego, red. Artur Mezglewski, 84–87. Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK, 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4d0535e-5d5a-4ba2-b8b9-846d0875626f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.