Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 8(932) | 33-43

Article title

Pomoc finansowa dla państw strefy euro dotkniętych kryzysem zadłużenia

Title variants

EN
Financial Assistance for Euro Area Countries Affected by the Debt Crisis

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Globalny kryzys, który dotarł do Europy w 2008 r., ewoluował od kryzysu finansowego dotyczącego instytucji finansowych do kryzysu zadłużeniowego. Problemy w Grecji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i na Cyprze okazały się na tyle poważne, że państwa te nie były w stanie poradzić sobie z nimi samodzielnie i wystąpiły o pomoc zewnętrzną. Celem artykułu jest charakterystyka mechanizmów zarządzania kryzysowego w strefie euro i przedstawienie dotychczasowych prób stabilizowania sytuacji za pomocą programów pożyczkowych w najbardziej doświadczonych przez kryzys państwach. Z uwagi na liczne kontrowersje co do skuteczności podjętych działań pomocowych przedstawiono także metody weryfikacji rezultatów programów pomocowych.
EN
The global crisis that reached Europe in 2008 has evolved from a financial crisis to a debt crisis. The problems in Greece, Ireland, Portugal, Spain and Cyprus turned out to be so severe that they could not be managed at the national level. These countries therefore asked for external assistance. The aim of the article is to describe the crisis-resolution mechanism and the attempts to provide stability to euro area countries through financial-assistance instruments. In view of the numerous controversies over the efficiency of financial-assistance programmes, methods of evaluating their success and failure are also discussed.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Finansów, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland

References

 • De Grauwe P. [2010], The Financial Crisis and the Future of the Eurozone, BEEP Briefing, no 21.
 • Economic Adjustment Programme for Ireland [2013], European Commission Directorate – General for Economic and Financial Affairs, Summer 2013 Review, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/, dostęp: 14.02.2014.
 • European Financial Stability Facility [2013], Conclusion of ESFS Financial Assistance Programme for Ireland: an Overview, Luxembourg, http://www.efsf.europa.eu/attachments/Irish%20exit%20presentation.pdf, dostęp: 24.02.2014.
 • European Stability Mechanism [2014], Frequently Asked Questions on the European Stability Mechanism (ESM), http://www.esm.europa.eu, dostęp: 20.02.2014.
 • European Stabilization Mechanism [2013], Conclusion of ESM Financial Assistance Programme for Spain: an Overview, Luxembourg, http://www.esm.europa.eu/pdf/Spanish_exit.pdf, dostęp: 25.02.2014.
 • Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego [2011], Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa.
 • Mroczek K., Więcek A. [2013], Kryzys gospodarczy w Grecji i Hiszpanii a jego skutki w ujęciu sektorowym, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, nr 1.
 • Pisani-Ferry J., Sapir A., Wolff G. [2013], EU – IMF Assistance to Euro-area Countries: an Early Assessment, Bruegel Institute, Brussels.
 • Pruchnicka-Grabias I. [2013], Przyczyny kryzysu bankowego na Cyprze, http://ec.europa.eu/polska/news/opinie/130703_cypr_pl.htm, dostęp: 20.02.2014.
 • Sapir A., Wolff G.B., de Sousa C., Terzi A. [2014], The Troika and Financial Assistance in the Euro Area: Successes and Failures, European Parliament’s Economic and Monetary Affairs Committee, Brussels, http://dx.doi.org/10.2861/52615.
 • Trzcińska A. [2013], Europejski Mechanizm Stabilności jako stabilizator w planowaniu unii finansowej, NBP, Warszawa, www.nbp.pl/badania/seminaria_files/10iv2013.pdf, dostęp: 21.02.2014.
 • Włodarczyk M. [2013], Grecy przyjęli budżet na 2014 rok, http://www.uniaeuropejska.org/grecy-przyjeli-budzet-na-2014-rok, dostęp: 17.02.2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4d19b43-2d59-46cf-89d2-cd5ff3158230
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.