PL EN


Journal
2017 | 46 | 219-238
Article title

Analiza jakościowa błędów nazywania oraz reakcji na podpowiedzi fonemiczne w różnicowaniu wariantów logopenicznego i niepłynnego afazji pierwotnej postępującej

Content
Title variants
EN
Qualitative Analysis of Naming Errors and Responsiveness to Phonemic Cueing in Differentiating Logopenic and Non-Fluent Variants of Primary Progressive Aphasia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Anomia jest objawem zaburzeń funkcji językowych i pojawia się we wszystkich wariantach afazji pierwotnej postępującej (PPA). Celem badania była ocena profilu błędów w nazywaniu konfrontacyjnym w wariancie logopenicznym (lvPPA) i niepłynnym (nfvPPA). W badaniu uczestniczyło 12 osób z lvPPA oraz 11 osób z nfvPPA. W lvPPA wykazano głębsze deficyty leksykalno-semantyczne oraz zaburzenia przetwarzania fonologicznego, ujawniające się poprzez generowanie neologizmów w reakcji na podpowiedzi fonemiczne. Rodzaj błędów nazywania i reakcje chorego na podpowiedzi fonemiczne są przydatne w różnicowaniu obu wariantów PPA.
EN
Anomia, as a language impairment deficit, occurs in all variants of primary progressive aphasia (PPA). The study aimed at analysing error profile on confrontation naming in patients with logopenic (lvPPA) and non-fluent variant PPA (nfvPPA). Twelve individuals with lvPPA and 11 subjects with nfvPPA participated in the study. Patients with lvPPA exhibited more pronounced lexical-semantic deficits as well as phonological processing deficits (phonemic cues triggering neologisms). Type of naming errors and the patient’s response to phonemic cueing is useful in the differential diagnosis of those two variants of PPA.
Journal
Year
Volume
46
Pages
219-238
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Katedra Logopedii Oddział Neurologii i Oddział Udarowy, Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk
 • Gdański Uniwersytet Medyczny Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Oddział Neurologii i Oddział Udarowy, Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Katedra Logopedii
References
 • Budd M.A., Kortte, K. Cloutman L., Newhart M., Gottesman R.F., Davis C., Heidler-Gary J., Seay M.W., Hillis A.E., 2010, The nature of naming errors in primary progressive aphasia versus acute post-stroke aphasia, „Neuropsychology”, 24(5), s. 581–589.
 • Cerami C., Cappa S.F., 2016, Primary progressive aphasia, [w:] Hodges’ Frontotemporal Dementia, red. B. C. Dickerson, Cambridge, s. 55–67.
 • Croot K., Ballard K., Leyton C.E., Hodges J.R., 2012, Apraxia of speech and phonological errors in the diagnosis of nonfluent/agrammatic and logopenic variants of primary progressive aphasia, „Journal of Speech, Language and Hearing Research”, 55(5), s. 1562–1572.
 • Goodglass H., Kaplan E., Barresi B., 2001, The assessment of aphasia and related disorders, Philadephia.
 • Gorno-Tempini M.L., Hillis A.E., Weintraub S., Kertesz A, Mendez M., Cappa S.F., Ogar J.M., Rohrer J.D., Black S., Boeve B.F., Manes F., Dronkers N.F., Vandenberghe R., Rascovsky K., Patterson K., Miller B.L., Knopman D.S., Hodges J.R., Mesulam M.M., Grossman M., 2011, Classification of primary progressive aphasia and its variants, „Neurology”, 76(11), s. 1006–1014.
 • Harciarek M., Sitek, E.J., Kertesz A., 2014, The patterns of progression in primary progressive aphasia – Implications for assessment and management, „Aphasiology”, 28(8–9), s. 964–980.
 • Henry M.L., Beeson P.M., Alexander G.E., Rapcsak S.Z., 2012, Written language impairments in primary progressive aphasia: a reflection of damage to central semantic and phonological processes, „Journal of Cognitive Neuroscience”, 24(2), s. 261–275.
 • Henry M.L., Wilson S.M., Babiak M.C., Mandelli M.L., Beeson P.M., Miller Z.A., Gorno-Tempini M.L., 2016, Phonological processing in primary progressive aphasia, “Journal of Cognitive Neuroscience”, 28(2), s. 210–222.
 • Hillis A.E., Oh S., Ken L., 2004, Deterioration of naming nouns versus verbs in primary progressive aphasia, „Annals of Neurology”, 55, s. 268–275.
 • Hurley R.S., Paller K.A., Rogalski E.J., Mesulam M.M., 2012, Neural mechanisms of object naming and word comprehension in primary progressive aphasia, „Journal of Neuroscience” , 32(14), s. 4848–4855.
 • Hsieh S., Schubert S., Hoon C., Mioshi E., Hodges J.R., 2013, Validation of the Addenbrookes Cognitive Examination III in frontotemporal dementia and Alzheimer’s disease, „Dementia and Geriatric Cognitive Disorders” , 36(3–4), s. 242–250.
 • Kaplan E., Goodglass H., Weintraub S., 2001, Boston Naming Test, Philadelphia.
 • Kay J., Lesser R., Coltheart M., 1996, Psycholinguistic assessments of language processing in aphasia (PALPA): An introduction, „Aphasiology”, 10(2), s. 159–180.
 • Kluj-Kozłowska K., Sitek E., Milewski S., (w druku), Analiza porównawcza profilu zaburzeń językowych u pacjentów polskojęzycznych z wariantem logopenicznym i niepłynnym afazji pierwotnej postępującej, „Forum Logopedyczne”.
 • Leyton C.E, Villemagne V.L., Savage S., Pike K.E., Ballard K.J., Piguet O., Burrell J.R., Rowe C.C., Hodges J.R., 2011, Subtypes of progressive aphasia: application of the International Consensus Criteria and validation using β-amyloid imaging, „Brain”, 134, s. 3030–3043.
 • Mack J.E., Cho-Reyes S., Kloet J.D., Weintraub S., Mesulam M.M., Thompson C.K., 2013, Phonological facilitation of object naming in agrammatic and logopenic primary progressive aphasia (PPA), „Cognitive Neuropsychology”, 30(3), s. 172–193.
 • Mack J.E., Chandler S.D., Meltzer-Asscher A., Rogalski E., Weintraub S., Mesulam M.M., Thompson C.K., 2015, What do pauses in narrative production reveal about the nature of word retrieval deficits in PPA?, „Neuropsychologia”, 77, s. 211–222.
 • Mesulam M., Rogalski E., Wieneke Ch., Cobia D., Rademaker A., Thompson C., Weintraub S., 2009, Neurology of anomia in the semantic variant of primary progressive aphasia, „Brain”, 132 (9), s. 2553–2565.
 • Migliaccio R., Boutet C., Valabregue R., Ferrieux S., Nogues M., Lehéricy S., Dormont D., Levy R., Dubois B., Teichmann M., 2011, The brain network of naming: A lesson from primary progressive aphasia, „PloS One”, 11(2), e0148707.
 • Mioshi E., Dawson, K. Mitchell J., Arnold R., Hodges J.R., 2006, The Addenbrooke’s Cognitive Examination Revised (ACE-R): a brief cognitive test battery for dementia screening, „International Journal of Geriatric Psychiatry”, 21(11), s. 1078–1085.
 • Petroi D., Duffy J.R., Strand E.A., Josephs K.A., 2014, Phonologic errors in the logopenic variant of primary progressive aphasia, „Aphasiology”, 28(10), s. 1223–1243.
 • Race D.S., Tsapkini K., Crinion J., Newhart M., Davis C., Gomez Y., Hillis A.E., Faria A.V., 2013, An area essential for linking word meanings to word forms: evidence from primary progressive aphasia, „Brain and Language”, 127(2), s. 167–176.
 • Reilly J, Rodriguez A.D, Peelle J.E, Grossman M., 2011, Frontal lobe damage impairs process and content in semantic memory: evidence from category-specific effects in progressive non-fluent aphasia, „Cortex”, 47(6), s. 645–658.
 • Raymer A.M., 2015, Clinical diagnosis and treatment of naming disorders, [w:] The handbook of adult language disorders, red. A. E. Hillis, New York, s. 161–183.
 • Rohrer J.D., Knight W.D., Warren J.E., Fox N.C., Rossor M.N., Warren J.D., 2008, Wordfinding difficulty: a clinical analysis of the progressive aphasias, „Brain”, 131(1), s. 8–38.
 • Rohrer J.D., Ridgway G.R., Crutch S.J., Hailstone J., Goll J.C., Clarkson M.J., Mead S., Beck J., Mummery C., Ourselin S., Warrington, E.K. Rossor M.N., Warren J.D., 2010, Progressive logopenic/phonological aphasia: erosion of the language network, „Neuroimage”, 49(1), s. 984–993.
 • Rutkiewicz-Hanczewska M., 2016, Neurobiologia nazywania. O anomii prioprialnej i apelatywnej, Poznań.
 • Savage S., Hsieh S., Leslie F., Foxe D., Piguet O., Hodges J.R., 2013, Distinguishing Subtypes in Primary Progressive Aphasia: Application of the Sydney Language Battery, „Dementia and Geriatric Cognitive Disorders”, 35, s. 208–218.
 • Sitek E.J., Barczak A., Narożańska E., Harciarek M., Brockhuis B., Dubaniewicz-Wybieralska M., Sławek J., 2014a, Afazja pierwotna postępująca – zastosowanie nowych kryteriów diagnostycznych w praktyce klinicznej, „Polski Przegląd Neurologiczny”, 10(1), s. 23–33.
 • Sitek E.J., Narożańska E., Brockhuis B., Muraszko-Klaudel A., Lass P., Harciarek M., Sławek J., 2014b, Neuroimaging in the differential diagnosis of primary progressive aphasia-illustrative case series in the light of new diagnostic criteria, „Polish Journal of Radiology” 79, s. 251–258.
 • Sitek E.J., Kluj-Kozłowska K., Barczak A., Kozłowski M., Wieczorek D., Przewłocka A., Narożańska E., Dąbrowska M., Barcikowska M., Sławek J., 2015a, Overlapping and distinguishing features of descriptive speech in Richardson variant of progressive supranuclear palsy and non-fluent progressive aphasia, „Advances in Psychiatry and Neurology“, 24(2), s. 62–67.
 • Sitek E.J., Kluj-Kozłowska K., Kozłowski M., Krzyżon A., Narożańska E., Wieczorek D., Sławek J., 2015b, Wykorzystanie analizy próbek mowy opisowej pacjentów z afazją pierwotną postępującą (PPA) w diagnostyce różnicowej wariantu PPA, „Forum Logopedyczne”, 23, s. 75–83.
 • Sitek E.J., Barczak A., Kluj-Kozłowska K., Kozłowski M., Barcikowska M., Sławek J., 2015c, Is descriptive writing useful in the differential diagnosis of logopenic variant of primary progressive aphasia, Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment?, „Polish Journal of Neurology and Neurosurgery”, 49, s. 239–244.
 • Sitek E.J., Barczak A., Kluj-Kozłowska K., Harciarek M., (w druku), Afazja pierwotna postępująca – diagnostyka różnicowa i terapia, [w:] Gerontologopedia, red. W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk.
 • Thompson C.K., Lukic S., King M.C., Mesulam M.M., Weintraub S., 2012, Verb and noun deficits in stroke-induced and primary progressive aphasia: The Northwestern Naming Battery, „Aphasiology”, 26(5), s. 632–655.
 • Tippet D.C., Hillis A.E., 2015, The cognitive processes underlying naming, [w:] The handbook of adult language disorders, red. A. E. Hillis, wyd. 2, New York, s. 141–150.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4e61f6e-2b4a-4270-b21d-62950193acd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.