Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 7 | 77-91

Article title

Znaczenie elementów kultury niematerialnej w krajobrazie wsi Doliny Białej Lądeckiej

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Elementy małej architektury sakralnej są specyficznym komponentem krajobrazu wsi. Każdy obiekt to efekt konkretnej duchowej potrzeby człowieka. Złożoność intencji budowy wynika z faktu, iż budowle wzniesione były głównie w pierwszej połowie wieku XIX, a tylko kilka w wieku XVIII. Są świadectwem ówczesnej, nie kontynuowanej po roku 1945, rzeczywistości. Interpretacja treści inskrypcji, która realizowana była kontekście ówczesnych realiów, jest podstawą dla rozpoznania potrzeby wzniesienia obiektu i to łącznie z interpretacją jego znaczenia. Obserwuje się proces adopcji obiektów. Dowodem są próby wypełnienia (zdewastowanej lub okradzionej) wnęki kapliczki symbolem religijnym (najczęściej obrazem) pochodzącym z rodzinnych stron emigrantów. Istnieją nieudane próby rekonstrukcji czy też wprowadzania obiektów stylistycznie obcych. Uzyskany efekt to zaburzenie, a nawet i degradacja specyfiki miejscowego, historycznie ukształtowanego krajobrazu. Budowle współczesne posiadają określony ładunek duchowy, ale korelacja z wartością budowli starszych, jest wątpliwa. Proponuje się nowy wskaźnik sakralizacji wsi, którym jest stopień staranności utrzymania tak obiektu jak i terenu przyległego. Wskazuje się przebieg i ogólną charakterystykę traktu (szlaku), gdzie obiekty małej architektury sakralnej są komponentem miejscowego środowiska kulturowego.

Year

Issue

7

Pages

77-91

Physical description

Dates

online
2015-07-01

Contributors

author
  • Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

References

  • Fitych T., 2009, Boże młyny, krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkim, Wydawnictwo Maria, Kudowa Zdrój
  • Myczkowski Z., 2002, Tożsamość miejsca w krajobrazie strefy podmiejskiej obszaru chronionego, Materiały V Forum Architektury Krajobrazu, Wrocław
  • Oleszek J., 2009, Wiara jako komponent tożsamości miejsca obszarów wiejskich Sudetów Wschodnich, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 12, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec
  • Oleszek J., 2010, Potencjał niematerialnej kultury regionalnej obszarów wiejskich Doliny Białej Lądeckiej, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, t.13, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN, Kraków
  • Perzyński M., 2004, Cudowne wizerunki, kapliczki i krzyże pokutne w gminie Kłodzko, Wrocławski Dom Wydawniczy, Wrocław
  • Radecki A., 2006, Aspekt pasyjny pobożności ludowej na przykładzie dawnych i współczesnych kalwarii w archidiecezji wrocławskiej i diecezji świdnickiej, Papieski Fakultet Teologiczny Wrocław
  • Uchwała Sejmu RP z 22 maja 2009 w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 – Monitor Polski 2009.34.501

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4e9dd4d-4cca-4472-a779-1bb684c4efa7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.