Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 2(33) | 249-274

Article title

Ks. prof. Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości

Authors

Content

Title variants

EN
Fr. Professor Stanisław Urbański – creator of the Polish school of spirituality

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest próbą podsumowania dotychczasowego dorobku naukowego ks. prof. dra hab. Stanisława Urbańskiego w związku z jego 30-leciem pracy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ksiądz profesor jest twórcą polskiej szkoły duchowości. Jego badania przyczyniły się do odkrycia nowych szkół duchowości na gruncie polskim. W swoich publikacjach dotyka między innymi zagadnień z teologii duchowości, mistyki, hagiografii.
EN
The article is an attempt to summarize previous academic achievements of Fr. Professor Stanisław Urbański in conjunction with his 30th anniversary of work at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. He is the creator of the Polish school of spirituality. His studies contributed to the discovery of number of new schools of spirituality in the Polish context. In his publications he touches, among many others, issues of theology of spirituality, mysticism and hagiography.

Journal

Year

Issue

Pages

249-274

Physical description

Dates

published
2017-12-01

References

 • Bąk K., Duchowość zakonna w życiu i myśli teologicznej Sługi Bożej Matki Anieli Róży Godeckiej, Warszawa 1998.
 • Czyżyk K., Duchowość apostolska według o. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 2009.
 • Głowacki P., Życie duchowe na podstawie pism bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1994.
 • Sugier W., Zjednoczenie mistyczne w nauce bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 2006.
 • Szymula M., Duchowość zakonna. Duchowość zakonna według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1998.
 • Urbański S., Doświadczenie miłości Boga w mistyce przeżyciowej Matki Marii Teresy Linssen (1927-1994), Częstochowa–Warszawa–Mechernich 2014.
 • Urbański S., Ku szczytom świętości, Częstochowa 2014.
 • Urbański S., Mistycy w Kościele, „Duchowość Europy” 4, Warszawa 2016.
 • Urbański S., Mistyka miłosierdzia, Warszawa 2007.
 • Urbański S., Odkrywanie modlitwy, Częstochowa 2012.
 • Urbański S., Świętość mistyczna Matki Teresy z Kalkuty, „Veritati et Caritati” 6(2016), s. 313-329.
 • Urbański S., Świętość ubogich świata, Warszawa 2003.
 • Urbański S., W szkole świętości, Warszawa 2016.
 • Urbański S., Wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu. Świętość miłosierdzia objawiona Faustynie, Warszawa 2016.
 • Urbański S., Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999.
 • Urbański S., Życie mistyczne według Listów Małej Arabki, Mariam Baouardy, w: tenże, Życie mistyczno-konsekrowane, „Duchowość Europy” 1, Warszawa 2015, s. 29-43.
 • Urbański S., Życie mistyczno-konsekrowane, „Duchowość Europy” 1, Warszawa 2015.
 • Urbański S., Gałązka W. (red.), Duchowość i historia, „Mistyka polska” 133, Warszawa 2014.
 • Urbański S., Gałązka W. (red.), Świętość i historia, „Mistyka polska” 132, Warszawa 2014.
 • Urbański S., Zielonka J., Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, Częstochowa–Warszawa–Mechernich 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4ea8708-1f78-4021-9617-c95bd6638634
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.