PL EN


2015 | 100 | 77-108
Article title

Inquisitorial and adversarial influences on the examination of a witness in the international criminal procedure

Selected contents from this journal
Title variants
PL
WPŁYW INKWIZYCYJNEGO I KONTRADYKTORYJNEGO PROCESU KARNEGO NA PRZESŁUCHANIE ŚWIADKA W MIĘDZYNARODOWYM POSTĘPOWANIU KARNYM
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, w jakim stopniu przesłuchanie świadka w międzynarodowym postępowaniu karnym odzwierciedla założenia przyjęte w kontynentalnym oraz anglosaskim postępowaniu karnym. Aby to osiągnąć, zaprezentowana zostanie analiza rozwiązań przyjętych w odniesieniu do przesłuchania świadka w prawie trybunałów ad hoc, tj. Międzynarodowego Trybunału Karnego do spraw zbrodni popełnionych w byłej Jugosławii (MTKJ) oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego do spraw zbrodni popełnionych w Rwandzie (MTKR), a także stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Wskazane zostanie, które elementy kontradyktoryjnej i inkwizycyjnej procedury karnej zostały przyjęte w prawie każdego z wymienionych trybunałów. Krytycznej analizie poddany będzie pomysł połączenia rozwiązań zaczerpniętych z obu systemów w celu stworzenia nowej procedury karnej, a w szczególności zagrożenie, jakie dla prawa oskarżonego do rzetelnego procesu niesie z sobą ta idea.
Keywords
Year
Volume
100
Pages
77-108
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4ed445c-45fc-44c4-be26-a9b867cb4047
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.