Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 7 | 268-274

Article title

Rola sposobu słuchania muzyki oraz strategii regulacji emocji w osiąganiu pozytywnego nastroju.

Content

Title variants

EN
A means of listening to music for people who prefer diverse strategies in regulating emotions and the e􀄛 ectiveness of modifying one's own affection

Languages of publication

Abstracts

EN
Aim of the study: The main aim of the study was to examine how use of music is related to achieving positive affect among people who prefer different strategies of emotion regulation. Research method. 256 participants were examined in correlation study. The Way of Listening to Music Questionnaire was created for research purposes. Previous questionnaires used in studies on music listening consisted most often of following scales: cognitive, emotional, in background or physical. In our questionnaire, we assumed that relationship between music listening and emotion regulation could be divided into two components: induction of strong emotional experience and listening to music in order to enhance positive mood. Results. We made Exploratory Factor Analysis, which explained 47% of variation. The analysis resulted in extraction of three components consistent with the theoretical assumptions. In the next step we examined relationship between positive affect, music questionnaire scales and emotion regulation strategies. The study shows relationship between positive affect and emotion regulation strategies – with suppression (r= -0,31, p<0,01) and cognitive reappraisal (r=0,25, p<0.01) and with listening to music to enhance positive mood (r= 0,27, p<0,01). Moreover, the regression analysis confirmed that adding listening to music to enhance positive mood to model consisting of two emotion regulation strategies, significantly improves prediction of subjects’ positive mood. Conclusion. The research is an important step in understanding how people use music for emotion regulation. The analysis has shown that music can be an additional way to achieve positive affect, independent from emotion regulation strategies, but only if it is used in order to enhance positive mood.
PL
Cel. Celem badania było sprawdzenie, w jaki sposób użycie muzyki wiąże się z osiąganiem pozytywnego nastroju u osób preferujących odmienne strategie regulacji emocji. Metoda badań. W badaniu korelacyjnym zostało przebadane 256 osób. Na potrzeby badania został stworzony Kwestionariusz Sposobów Słuchania Muzyki. Dotychczasowe badania dotyczące tego, w jaki sposób ludzie słuchają muzyki, zazwyczaj wyróżniały takie skale jak: emocjonalna, poznawcza, w tle, fizyczna. W stworzonym kwestionariuszu uwzględniliśmy podział potencjalnego wpływu muzyki na emocje na dwa obszary: indukowania silnych wrażeń emocjonalnych oraz słuchania muzyki w celu pozytywnego wpływu na nastrój. Wyniki. Na pytaniach z kwestionariusza została przeprowadzona eksploracyjna analiza czynnikowa. Skumulowana wyjaśniona wariancja wynosiła 47%. Analiza pokazała utworzenie trzech czynników zgodnych z teoretycznymi zakładanymi skalami: społeczną, używania muzyki na indukowanie silnych stanów emocjonalnych i używania muzyki w celu pozytywnego wpływania na nastrój. W kolejnym kroku analizy postanowiliśmy sprawdzić relacje miedzy pozytywnym afektem a skalami kwestionariusza muzyki i strategiami regulacji emocji J. Grossa, które wyróżniały strategie poznawczego przeformułowania oraz supresji. Badanie pokazało związek pozytywnego afektu ze strategiami regulacji emocji. Odpowiednio z supresją (r= -0,31, p<0,01) oraz poznawczym przeformułowaniem (r= 0,25, p<0,01) oraz ze skalą słuchania muzyki w celu pozytywnego wpływu na nastrój (r= 0,27, p<0,01). Analiza regresji potwierdziła, że dodanie do modelu zawierającego obie strategie regulacji emocji, skali słuchania muzyki w celu pozytywnego wpływu na nastrój istotnie polepsza predykcję pozytywnego afektu. Wnioski. Badanie jest cennym krokiem w kierunku zrozumienia, w jaki sposób ludzie regulują emocje za pomocą muzyki. Okazuje się, że muzyka może być niezależnym od używania strategii regulacji emocji, dodatkowym sposobem na osiąganie pozytywnego afektu, ale tylko w przypadku, gdy osoby słuchają muzyki po to, by aktywnie wpłynąć na pozytywny nastrój.

Year

Issue

7

Pages

268-274

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
author
 • Uniwersytet Warszawski, Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

References

 • Chin, T.Ch., Rickard, N. S. (2014). Emotion regulation strategy mediates both positive and negative relationships between music uses and well-being. Psychology of Music, Vol. 42(5) 692–713.
 • Chin, T.Ch., Rickard, N. S. (2012). The Music USE (MUSE) Questionnaire: An Instrument to measure engagement in music. Music Perception, 29.4,429-445.
 • Chamorro-Premuzic T., Furnham A. (2007). Personality and music: Can traits explain how people use music in everyday life? The British Journal of Psychology, (98), 175-185.
 • Gross, J. J. (1998). Antecedent and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, (74), 224–237.
 • Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive and social consequences. Psychophisiology, (39), 281–291.
 • Gross, J. J. (2008). Emotion regulation. In: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones, L. Feldman Barrett (Eds.), Handbook of emotions (p. 497–512). New York: The Guilford Press.
 • Gross, J. J., John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, (85), 348–362.
 • John, O. P., Gross, J. J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of Personality, (72), 1301–1333.
 • Mayer, J.D., Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? W: P. Saloveyi D.J. Sluyter (red.), Emotional development and emotional intelligence: educational implications.(p. 3-31). New York: Basic Books, Inc.
 • North, A. C., Hargreaves, D. J., O’Neill, S. A. (2000).The importance of music to adolescents. British Journal of Educational Psychology, (70), 255–272.
 • North, A. C., Hargreaves, D. J., Hargreaves, J. J. (2004).Use of music in everyday life. Music Perception, (22), 41–77.
 • Nyklicek, I., Vingerhoets, A., Denollet, J. (2002). Emotional (non)-expression and health: Data, questions, and challenges. Psychology & Health, (17), 517–528.
 • Tarrant, M., North, A. C., Hargreaves, D. J. (2000).English and American Adolescents’ Reasons for Listening to Music.Psychology of Music, (28), 166–173.
 • Tsai, J.L., Knutson, B. K., Fung, H.H. (2006). Cultural variation in affect valuation.Journal of Personality and SocialPsychology, (90), 288–307.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-1426

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4f0df3e-7499-44c4-be2f-a563ff7cab00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.