PL EN


2011 | 856 | 23-36
Article title

Wykorzystanie metodyki zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa

Title variants
EN
Using Project Management Methods in Strategy Implementation in Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents a discussion of strategic management with a particular focus on the possibility of using project management as a strategy implementation instrument. It describes selected strategy management paradigms and models. Strategy implementation was treated as the transposition of the model of a “dead” system – the strategic plan – onto a live system, or an organisation realising defined strategic goals. This requires static changes in organisational structure as well as a shift in the mindset and approach to the organisation’s employees. The changes themselves require creativity, innovation and the formation of project groups to carry out the work.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Analiz Strategicznych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Banaszyk P., Urbanowska-Sojkin E., Witczak H., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 • Becker B.E., Huselid M.A., Ulrich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Bolles D., Fahrenkrog S., Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, PMBOK Guide, 2003.
 • Byars L.L., Strategic Management. Planning and Implementation, Concepts and Cases, Harper and Row, New York 1987.
 • Certo S., Peter J., Strategic Management, Random House, New York 1988.
 • Chandler A., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge, MA 1962.
 • Dilts R.B., Przywództwo z wizją. Kreowanie świata, do którego ludzie chcą przynależeć, Neuroedukacja, Lublin 2007.
 • Farjoun M., Towards an Organic Perspective on Strategy, „Strategic Management Journal” 2002, nr 23.
 • Ghemawat P., Commitment: The Dynamic of Strategy, Free Press, New York 1991.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1994.
 • Gliński B., Kuc R., Szczepankowski P., Zarządzanie strategiczne. Geneza, rozwój, priorytety, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 • Heerkens G.R., Jak zarządzać projektami, RM, Warszawa 2003.
 • Highsmith J., APM: Agile Project Management. Jak tworzyć innowacyjne produkty, Mikom, Warszawa 2005.
 • Jeżak J., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1990.
 • Jeżak J., Zarządzanie strategiczne − rosnące znaczenie podejścia organicznego, „Organizacja i Kierowanie” 2004, nr 3.
 • Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami, Project Management Institute Inc., MT&DC, Warszawa 2006.
 • Low J., Siesfield T., Measures That Matter, Ernst & Young, Boston 1998.
 • Masłyk-Musiał E., Zarządzanie zmianami w firmie, CIM, Warszawa 1996.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 • Noga G., Strukturyzacja procesu implementacji strategii przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, nr 774.
 • Norton D.P., Kaplan R.S., Strategiczna karta wyników, CIM, Warszawa 2001.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 • Pawlak M., Zarządzanie projektami, PWN, Warszawa 2006.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne, PWN, Warszawa−Kraków 2000.
 • Trocki M., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 • Von Clausewitz C., On War, Princeton 1976.
 • Wachowiak P. et al., Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.
 • Webber A.M., New Math for a New Economy, „Fast Company” 2000, January−February.
 • Wielki słownik angielsko-polski, Wydawnictwo Naukowe PWN−Oxford, Warszawa 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4f33e49-ef1e-400b-8c1f-363419b671d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.