Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 13 | 4 | 78-95

Article title

Seryjne zabójstwo w ujęciu resocjalizacji

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Serial homicide in terms of rehabilitation

Year

Volume

13

Issue

4

Pages

78-95

Physical description

Dates

published
2017

References

  • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Wyd. Arche, Gdańsk 2004.
  • Czerwiński A., Gradoń K., Seryjni mordercy, Wyd. Muza, Warszawa 2001.
  • Leyton E., Polowanie na ludzi, Wyd. Al Fine, Warszawa 1996.
  • Kowalczyk-Jamnicka M., Modelowe ujęcie sprawców zabójstw i możliwości ich resocjalizacji, [w:] T. Sołtysiak, A. Latoś (red.), Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010.
  • Kowalczyk M. H., Zabójcy i mordercy. Czynniki ryzyka i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych., Wyd. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
  • Ressler R. K., Shachtman T., Whoever Fights Monsters, St. Martin’s 1993.
  • Stukan J., Polscy seryjni mordercy, Wyd. Prometeusz 2009.
  • https://www.researchgate.net/publication/261638268.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4f40b29-3b11-4a74-9ec3-489a6cc881bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.