PL EN


Journal
2016 | 1 (62) | 52-72
Article title

O konieczności wprowadzenia w polskim prawie możliwości emitowania przez banki papierów wartościowych typu contingent convertible

Content
Title variants
EN
On The Necessity of Introducing into Polish Law the Possibility for Banks to Issue Contingent Convertible Bonds
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Instrumenty typu contingent convertible (CoCo) są pierwszą w pełni funkcjonującą realizacją koncepcji papieru hybrydowego o własnościach absorpcji strat z punktu widzenia emitenta. Papiery tego typu mogą być emitowane przez banki, przy czym, zgodnie z rozporządzeniem CRR (Capital Requirements Regulation) w określonych przypadkach CoCos, mogą być zaliczane do kapitałów Additional Tier 1 (AT1) oraz Tier 2 (T2). Na mocy dyrektywy Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji mają uprawnienia do umorzenia stosownych instrumentów kapitałowych lub ich konwersji na instrumenty właścicielskie instytucji podlegających reżimowi BRRD (mechanizm bail-in). Dla celu pełnej implementacji mechanizmu bail-in należy w krajowym porządku prawnym stworzyć ramy umożliwiające kreację papierów wartościowych mogących być zaliczanymi przez banki-emitentów do kapitałów AT1 na podstawie rozporządzenia CRR. W obecnym stanie prawnym banki w Polsce nie są w stanie emitować papierów AT1 CoCos. Niestety, sytuacja w tym zakresie nie ulegnie zmianie po przyjęciu projektowanej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, która wykonuje dyrektywę BRRD.
EN
The new generation of AT1 instruments commonly referred to as contingent convertibles, or CoCos, embed a unique feature of contingent conversion into common equity or mandatory write-down of principal value. This unique feature provides to the CoCo bonds the loss-absorption capacity on a going-concern basis, a regulatory goal that seems not to have been effectively implemented under the pre-crisis legal framework of tier-based capital structures. The use of CoCos for bank recovery and resolution purposes is a vital element of Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) legal framework and is discussed in detail in this article. The main problem stated in the article is that Poland has so far not introduced into its legal regime an instrument enabling issuing AT1 bonds. This may seriously hamper the process of full and consistent implementation of BRRD into Polish law.
Journal
Year
Issue
Pages
52-72
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Admati A., Hellwig M., The Bankers' New Clothes. What's Wrong with Banking and What to Do About It, Princeton University Press, 2013.
 • Bauer D., Kramer F., The Risk of a Mortality Catastrophe, Working paper ma zostać opublikowany w: "Journal of Business & Economic Statistics", 2015.
 • Berle A.A. Jr., Participating Preferred Stock, Columbia Law Review, Vol. 26, No. 3 (Mar. 1926).
 • Blundell-Wignall A., Atkinson P., Roulet C., Bank business models and the Basel system: Complexity and interconnectedness, "OECD Journal: Financial Market Trends" 2013, Vol. 2, http://dx.doi.org/10.1787/fmt-2013-5jzb2rhkd65b
 • Blundell-Wignall A., Roulet C., Bank Business Models, Capital Rules and Structural Separation Policies, "Journal of Financial Economic Policy", 5(4) (2013): 339-360. doi:http://dx.doi.org/10.1108/JFEP-06-2013-0025
 • Bolton P., Samama F., Capital access bonds: Contingent capital with an option to convert, "Economic Policy", kwiecień 2012.
 • Buergi M.P.H., Pricing contingent convertibles: A general framework for application in practice, "Financial Markets and Portfolio Management" 2013, Vol. 27(1), doi: http:// dx.doi.org/10.1007/s11408-012-0203-4
 • De Spiegeleer J., van Hulle C., Schoutens W., The Handbook of Hybrid Securities: Convertible bonds, coco bonds and bail-in, Wiley Finance Series, London 2014.
 • Distress-Contingent Convertible Bonds: A proposed solution to the Excess Debt Problem, "Harvard Law Review" 1991, Vol. 104, nr 8.
 • Flannery M.J., No pain, no gain? Effecting market discipline via "reverse convertible debentures", Technical report, Graduate School of Business and Administration, University of Florida, November 2002.
 • Haldane A., We should Go Further Unbundling Banks. FT.Com, 2012. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1081920328?accountid=45618
 • Iwanicz Drozdowska M. (red.), Restrukturyzacja banków w Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2015.
 • Lakdawalla D., Zanjani G., Catastrophe Bonds, Reinsurance, and the Optimal Collateralization of Risk-Transfer, NBER Working Paper No. 12742, grudzień 2006.
 • Lee J.-P., Yu M.-T., Valuation of catastrophe reinsurance with catastrophe bonds, "Insurance: Mathematics and Economics" 41 (2007).
 • Liberadzki K., Liberadzki M., Hybrid securities. Structuring, Pricing and Risk Assessment, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York 2015.
 • Liberadzki K., Liberadzki M., Konstrukcja, Zasady emisji i wycena hybrydowych papierów wartościowych na eurorynku, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2016.
 • Liberadzki M., Oблигации c выcoким pиcкoм - пpeдлoжeния пo cтpуктуpизации cдeлoк для Bocтчнoй Eвpoпы, "Roczniki Ekonomii i Zarządzania", t. 6, nr 42, TN KUL, Lublin 2014.
 • Marquardt C., Wiedman C., Earnings Management through Transaction Structuring: Contingent Convertible Debt and Diluted Earnings per Share, "Journal of Accounting Research", Vol. 43, No. 2, May 2005.
 • Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, wydanie 6, Warszawa 2013.
 • Rieger M.O., Why Do Investors Buy Bad Financial Products? Probability Misestimation Preferences in Financial Decisions, "The Journal of Behavioral Finance", 2012, nr 13.
 • Szczepańska O., Dobrzańska A., Zdanowicz B., Resolution, czyli nowe podejście do banków zagrożonych upadłością, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1429-2939
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4f6dca9-6ee0-4144-b1f5-9a1ee45063c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.