Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 140 | 42-56

Article title

Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw a budowanie relacji z podmiotami otoczenia na rynkach zagranicznych

Authors

Content

Title variants

EN
Marketing Communications of Enterprises and Building the Relationships with Subjects from Surroundings on Foreign Markets

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Benefits from the firm internationalization depends on skills to build up the long-term relationships with the different subjects of surroundings. Marketing communication plays an important role in business operations on foreign markets. Its tasks are associated not only with the phase of entering the foreign market, but also for the permanent presence. Marketing communication is considered one of the most important factors for establishing and maintaining business relationships with customers and other subjects of surroundings.

Year

Volume

140

Pages

42-56

Physical description

Contributors

References

 • G. Rosa: Komunikacja i negocjacje w biznesie. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s.13.
 • P. Kwiatek, G. Leszczyński, M. Zieliński: Komunikacja w relacjach Business-to-Business. Wydawnictwo Advertiva, Poznań 2009, s. 5.
 • Komunikowanie się w marketingu. Red. H. Mruk. PWE, Warszawa 2004, s. 17.
 • Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse. Red. B. Pilarczyk, Z. Waśkowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2010, s. 21.
 • Strategie marketingowe. Red. W. Wrzosek. PWE, Warszawa 2012, s. 217.
 • Strategie marketingowe eksporterów. Red. A. Czubała, J. Wiktor, R. Niestrój. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010, s. 205-206.
 • Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawa: Marketing 3.0. MT Biznes, Warszawa 2010, s. 47.
 • Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001, s. 23-27.
 • Marketing. Koncepcja skutecznych działań. Red. L. Garbarski. PWE, Warszawa 2011, s. 277.
 • K. Karcz: Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe. PWE, Warszawa 2004, s. 82.
 • T. Duncan, S.E. Moriarty: A Communications-Based Marketing Model for Managing Relationships. "Journal of Marketing" 1998, Vol. 62, No. 2.
 • A. Drapińska: Modele marketingowej komunikacji relacyjnej. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 333.
 • A. Finne, Ch. Gronroos: Rethinking Marketing Communications: From Integrated Marketing Communication to Relationship Marketing. "Journal of Marketing Communication" 2009, Vol. 15, No. 2-3, s.186.
 • Komunikacja marketingowa w Europie wielu kultur językowych. Red. G. Światowy. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 106-107.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d4f82e86-0c43-4ac3-85ef-93719a50e55a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.