PL EN


2017 | 16 | 1 | 192-213
Article title

Przemoc wobec dzieci

Content
Title variants
EN
Violence against children
Languages of publication
Abstracts
PL
Przemoc wobec dzieci ma konsekwencje nie tylko bezpośrednie i fizyczne, lecz także długofalowe i dotykające wielu obszarów życia dziecka. W niniejszym artykule przedstawione zostały podstawowe dane dotyczące skali przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci w Polsce – zarówno pozyskane ze statystyk urzędowych, jak i badań społecznych. Badania te pokazują, że co trzecie dziecko w Polsce doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, zaś co najmniej co drugi rodzic stosuje kary fizyczne wobec swojego dziecka.
EN
Violence against children has not only direct and physical consequences, but also long-term and affecting many areas of the child’s life. This article presents the basic data on the scale of physical and emotional child abuse in Poland – both derived from official statistics and social research. These studies show that every third child in Poland experiences abuse from relatives adults and at least every other parent uses physical punishment to his/her child.
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
192-213
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4fdf675-2976-4432-bdda-63817bb8e88d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.