PL EN


Journal
2013 | Tom X (LI), fasc. A | 215-221
Article title

Maucallacta, Peru: Information about the Work Carried out in the 2012 Season

Authors
Title variants
PL
Stanowisko Maucallacta, Peru: informacja o pracach w sezonie 2012
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Stanowisko archeologiczne Maucallacta znajduje się u stóp południowych stoków wulkanu Coropuna, w dystrykcie Pampacolca, prowincji Castilla, departamentu Arequipa. Są to pozostałości zespołu świątynnego związanego z kultem świętej góry, jaką w czasach przedhiszpańskich była Coropuna. Kompleks znajduje się na wysokości 3750 m n.p.m., a jego centralna część zajmuje powierzchnię ponad 30 ha (Ryc. 1). Prace realizowane przez zespół specjalistów z Ośrodka Badań Prekolumbijskich UW rozpoczęły się w roku 1997, w ramach obejmującego cały region projektu archeologicznego „Condesuyos”, kierowanego przez prof. Mariusza ziółkowskiego. Od roku 2006 prace na stanowisku Maucallacta zostały wydzielone jako odrębny sub-projekt, którym kieruje autor wraz z peruwiańskim architektem i archeologiem Gonzalo Prezbitero Rodriguezem. Od tego momentu prace objęły nie tylko badania archeologiczne, ale również cały zakres działań restauracyjnych i konserwatorskich związanych także z adaptacją kompleksu dla ruchu turystycznego (Ryc. 2). Prace archeologiczne w roku 2012 związane były z oczyszczeniem wnętrza i wykonaniem sondaży w budynkach: A przy placu 3 oraz B przy placu 7 (Ryc. 3). Wykonano także sondaż w odsłoniętych w poprzednim sezonie schodach prowadzących na szczyt piramidy (Ryc. 4). Badaniami objęto także zespół grobowców znajdujących się w niewielkich jaskiniach w zboczu wznoszącym się nad głównym kompleksem od strony zachodniej. Były to prace oczyszczające, przygotowujące teren do badań wykopaliskowych w najbliższym sezonie, przyniosły jednak bardzo interesujące wyniki: znaleziono tu m.in. liczne kości, głównie dziecięce, oraz charakterystyczne dla regionu kamienne płytki, malowane kolorowymi motywami geome¬trycznymi, antropomorficznymi i zoomorficznymi. Działania restauracyjne (Ryc. 5, 6) koncentrowały się na pracach przy budynku A z placu 3, dolnej części muru między platformami I i II (bankieta) oraz zewnętrznym murze obiektu G przy placu 7. Prowadzono także - będące stałym elementem - bieżące oczyszczanie kompleksu z roślinności i prace porządkowe przy ścieżkach turystycznych.
Keywords
Journal
Year
Pages
215-221
Physical description
Contributors
References
  • BUDA P. ET AL., 2010 P. Buda, M. Sobczyk, J.Z. Wołoszyn, M.S. Ziółkowski, Maucallacta - an Inca Administrative and Ceremonial Center in Condesuyos, (in:) z. Mirek et al. (eds.), The Nature and Culture of Latin America. Review of Polish Studies, Kraków, 339-353.
  • SOBCZYK M., 2000, Arquitecturafunerariaprehispanica en la región delNevado Coropuna, Peru, “Andes” 4, 1-258.
  • WOŁOSZYN J.Z., 2001, Tumba No 7 del sitio Maucallacta Andes, “Andes” 3 (2000-2001), 201-211.
  • WOŁOSZYN J.z. ET AL., 2010 J.z. Wołoszyn, M. Sobczyk, G. Rodriguez Presbitero, P. Buda, Espacios ceremoniales del sitio inca de Maucal¬lacta (Departamento de Arequipa, Peru), “Dialogo Andino” 35, 13-23.
  • ZIÓŁKOWSKI M.S., 2005 Apuntes sobre la presencia inca en la región de los Nevados Coropunay Solimana, “Andes” 6, 27-63.
  • ZIÓŁKOWSKI M.S., 2008 Coropuna y Solimana: Los oraculos de Condesuyos, (in:) M. Curatola Petrocchi, M.S. ziółkowski (eds.), Adivinacióny oraculos en el mundo andino antiguo, Lima, 121-159.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d4fdf804-20d4-4537-8cbc-5aa32f538dee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.