PL EN


2015 | 4 (13) | 81-96
Article title

Edukacja włączająca szansą dla rozwoju uczniów sprawnych i z niepełnosprawnością

Content
Title variants
EN
Inclusive education as an opportunity to develop both able-bodied students and those with retardation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zatytułowanym: „Edukacja włączająca szansą dla rozwoju uczniów sprawnych i z niepełnosprawnością” przybliżono ideę inkluzji i kształcenia włączającego, celem ukazania wartości płynących ze wspólnej edukacji. Wskazano na zmianę postrzegania, ale też ewolucję wrażliwości i postaw wobec osób z niepełnosprawnością, która dokonała się w ostatnich latach. Wynikiem powyższego możliwy jest rozwój idei kształcenia inkluzyjnego w Polsce i na świecie. Podkreślono, że tym co nadaje odpowiedni kierunek w interakcjach społecznych osób sprawnych i niepełnosprawnością jest nie tyle akt tolerancji, lecz pełna akceptacja i dążenie do bycia razem pomimo różnic. Wnioskuje się, że stworzenie przestrzeni edukacyjnej dla każdego ucznia w klasie przynieść może wiele pozytywnych zmian, które na trwale wpiszą się w system wartości i postaw zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
EN
The article Inclusive education as an opportunity to develop both able-bodied students and those with retardation describes ideas of inclusion and inclusive education in order to show values of joint education. It points to resent change in perception and sensitivity towards persons with retardation. In result of the change the idea of inclusive education is being developed in Poland and all over the world. It emphasizes that the foundation of the right direction of social interactions of able-bodied persons and those with retardation is not an act of tolerance but full acceptance and readiness to being together in spite of differences. It argues that creating of education space for every student in class can bring many positive changes which will influence permanently the value systems and attitudes of both students and teachers.
Year
Issue
Pages
81-96
Physical description
Contributors
  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5050510-498a-4c7a-b603-aff739efcdd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.