PL EN


2014 | 167 | 166-173
Article title

Polityka społeczna a prawo pracy w społecznym ustroju pracy

Authors
Content
Title variants
EN
Social Policy and Labour Law in the Social System of Labour
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Law is not only one of the important instruments of social policy. In a newer doctrine, it is also assumed that it fulfills an important role as a determinant of social structures, objectives and tasks of social policy and their hierarchisation. A prerequisite for an effective socio-economic policy is therefore to create for this activity institutional conditions authorising public authorities to act in the social and economic spheres, defining their objective scope, objectives to be achieved and the means to achieve these goals. In fact, law is evaluated through the prism of effectiveness in solving social problems. Labour law and related fields should primarily provide the entities dependent on socio-economic policy effective instruments (tools) influencing the course of socioeconomic processes, while guaranteeing civil rights to individuals.
Year
Volume
167
Pages
166-173
Physical description
Contributors
References
 • W. Szubert: Polityka społeczna - dyscypliną naukową. "Polityka Społeczna" 1999, nr 1, s. 7
 • T. Zieliński: Zarys wykładu prawa pracy. Cz. I. Katowice 1977, s. 60.
 • J. Orczyk: Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele. Poznań 2005, s. 52 i nast.
 • A. Rajkiewicz: Zabezpieczenie społeczne. W: Polityka społeczna. Red. A. Rajkiewicz. Warszawa 1976, passim; T. Szumlicz: Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki. Bydgoszcz- Warszawa 2005, s. 26.
 • J. Danecki: Postęp społeczny a postęp ekonomiczny. W: Społeczne aspekty rozwoju gospodarczego. Red. J. Danecki. Warszawa 1974, s. 48 i nast.
 • W. Morawski: Globalizacja i praca. Kontekstowa analiza świata pracy. W: Przyszłość pracy w XXI wieku. Red. S. Borkowska. Warszawa 2004, s. 16.
 • W. Szubert: Zarys prawa pracy. Warszawa 1980, s. 59; W. Szubert: Funkcje prawa pracy. "Państwo i Prawo" 1971, nr 34.
 • W. Szubert: Studia z polityki społecznej. Warszawa 1973;
 • M. Borucka-Arctowa: O społecznym działaniu prawa. Warszawa 1967, s. 31 i nast.
 • B.M. Ćwiertniak: O funkcjach prawa pracy jako instrumentu polityki społecznej. W: Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój. Red. A. Rączaszek. Katowice 2008, s. 315.
 • W. Szubert: Prawo pracy a polityka społeczna. "Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej" 1974, nr 10, s. 21.
 • T. Zieliński: Prawne aspekty polityki społecznej. W: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej. T. 2. Red. T. Zieliński. Katowice 1979, s. 11 i nast.
 • T. Zieliński: Polityka społeczna a reforma gospodarcza. W: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej. T. 4. Red. T. Zieliński. Katowice 1981, s. 22 i nast.
 • W. Piotrowski: Prawo a polityka społeczna W: Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego. Red. Z. Niedbała. Warszawa 2010, s. 204 i nast.
 • G. Szpor: Wpływ ekspertów na podstawy prawne polityki społecznej. W: Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój. Red. A. Rączaszek. Katowice 2008, s. 5.
 • A. Barteczek: Prawo w polityce gospodarczej. Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa Profesor Lucyny Frąckiewicz. Red. A. Rączaszek. Katowice 2006, s. 72 i nast.
 • J. Supińska: Style i instrumenty polityki społecznej. W: Polityka społeczna. Red. G. Firlit- -Fesnak, M. Szylko-Skoczny. Warszawa 2007, s. 87.
 • T. Zieliński: Zarys wykładu prawa pracy. Cz. I. Katowice 1977, s. 67.
 • S. Golinowska: Zewnętrzne uwarunkowania polskiej polityki społecznej. W: Nowe dylematy polityki społecznej. Red. S. Golinowska, M. Boni. Warszawa 2006, s. 29 i nast.;
 • S. Golinowska: Wykuwanie Europejskiego Modelu Społecznego. W: Międzynarodowa polityka społeczna. Aspekty porównawcze. Red. B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek. Warszawa 2010, s. 15 i nast.
 • S. Golinowska: Europejski Model Socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej. "Polityka Społeczna" 2002, nr 11-12, s. 3 i nast.
 • K. Podoski, W. Turnowiecki: Polityka społeczna. Gdańsk 1998, s. 80-81.
 • J. Kida: Społeczny wymiar pracy. W: Wokół polityki społecznej. Red. K. Głąbicka, M. Grewiński. Księga jubileuszowa Profesora Juliana Auleytnera. Warszawa 2008, s. 322 i nast.
 • Z. Hajn: Regulacja pozycji prawnej pracownika i pracodawcy a funkcje prawa pracy. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, nr 10, s. 2-5.
 • Ł. Pisarczyk: Aksjologiczne i prawne uwarunkowania ryzyka pracodawcy w stosunkach pracy. "Państwo i Prawo" 2004, nr 12, s. 53.
 • L. Florek: Ochrona praw i interesów pracownika. Warszawa 1990, s. 19 i nast.
 • H. Szewczyk: Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu. Warszawa 2007, s. 15 i nast.
 • T. Zieliński: Prawo pracy. Zarys systemu. T. 1.Warszawa-Kraków 1986.
 • M. Święcicki: Prawo pracy. Warszawa 1969, s. 28-29.
 • W. Szubert: Zarys prawa pracy. Warszawa 1980, s. 58-60.
 • W Szubert: Studia z polityki społecznej. Warszawa 1973, s. 98 i nast.
 • T. Zieliński: Prawo pracy a polityka społeczno-gospodarcza i postęp społeczny. W: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej. T. I. Red. T. Zieliński. Katowice 1977, s. 18.
 • B. Szopa: Państwo wobec problemów pracy i polityki społecznej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 6, s. 3 i nast.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d50a4e2f-de7e-42f1-ba23-d16a1ab7b810
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.