PL EN


2019 | 73 | 3 (326) | 279-286
Article title

Ocena zniszczeń. Spojrzenie dronów i militaryzacja wyobraźni wizualnej

Authors
Title variants
EN
Assessment of Damage. The Gaze of Drones and the Militarisation of Visual Imagination
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tomas van Houtryve wykorzystując ogólnie dostępnego cywilnego drona przeprowadził w 2013 r. szeroko zakrojony rekonesans fotograficzny nad terytorium Stanów Zjednoczonych. Przez kilka miesięcy latał nad amerykańskimi parkami, placami i szkołami przyglądając się życiu codziennemu mieszkańców współczesnej Ameryki. W efekcie powstał szereg bardzo niejednoznacznych zdjęć, w przypadku których nietrudno jest się pomylić i uznać, że zostały wykonane w Jemenie, czy też na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Autor artykułu analizując fotografie van Houtryve z cyklu Blue Sky Days zastanawia się nad wpływem, jaki mają na naszą wizualną wyobraźnię obrazy przenikające z szarej strefy toczącej się wciąż wojny z terroryzmem.
EN
In 2013 Tomas van Houtryve used a universally available civilian drone to conduct an extensive planned photographic reconnaissance of US territory. For several months the drone flew over American parks, squares, and schools, taking a look at the daily life of the inhabitants present-day America. Consequently, there emerged a series of extremely ambiguous photographs in whose case it is easy to make a mistake and acknowledge that they were taken in Yemen or along the Afghan-Pakistan borderland. While analysing the van Houtryve photographs from the Blue Sky Day series the author of the article deliberated on the impact exerted upon visual imagination by images infiltrating from the grey zone of the still conducted war against terrorism.
Keywords
Year
Volume
73
Issue
Pages
279-286
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5190349-283d-4808-b810-fca42a543416
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.