Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(31) | 12-17

Article title

Analiza sytuacji polskich przedsiębiorstw w sieciach przemysłowych w dobie Industry 4.0

Content

Title variants

Languages of publication

EN PL

Abstracts

PL
Postępujący proces globalizacji oraz marginalizacja Europy w światowej produkcji skłoniły niemieckich ekspertów do opracowania nowej koncepcji Przemysł 4.0. W ramach proponowanej koncepcji, mającej stanowić podstawę czwartej rewolucji przemysłowej, ma nastąpić ścisłe połączenie obiektów fizycznych z siecią informacyjną. Powstaną wyrafinowane sieci przedsiębiorstw połączonych inteligentnymi zasobami komunikującymi się za pośrednictwem Internetu. Oznacza to, że współczesne przedsiębiorstwa stają przed kolejnymi wyzwaniami związanymi z potrzebą budowy i współpracy w ramach cyberfizycznych systemów. W artykule podjęto próbę identyfikacji kluczowych problemów związanych z funkcjonowaniem polskich przedsiębiorstw w ramach sieci przemysłowych sektora metalowego (produkcja stali, dystrybucja, obróbka metali itp.), szczególnie w obliczu wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej. W artykule wykorzystano między innymi wybrane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na wybranej grupie specjalistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych z regionu województwa lubuskiego, należących głównie do sektora metalowego.

Year

Issue

Pages

12-17

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d519c6a4-7b7d-4f34-9712-03c568ffa6c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.