Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 61 | 8: Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka | 99-110

Article title

Quelques remarques sur la traduction juridique à partir d’un corpus parallèle : la nouvelle loi fondamentale de la Hongrie et sa traduction en français

Authors

Title variants

PL
Kilka uwag o tłumaczeniu prawnym na podstawie korpusu równoległego: nowa ustawa zasadnicza Węgier i jej tłumaczenie na język francuski

Languages of publication

FR

Abstracts

EN
The present study investigates the characteristics of legal translation based on the analysis of a parallel corpus composed of the new Fundamental Law of Hungary and its official translation in French. The aim of this article is to compare and contrast the two texts, to analyse the usage of certain historically and culturally bound Hungarian legal terms and to identify to what extent French terms can be considered equivalents of Hungarian ones. This study came to the conclusion that in most cases French terms are only partial equivalents, unable to convey the complex, sometimes symbolic, socio-cultural meaning related to Hungarian terms.
PL
Niniejsze studium bada właściwości tłumaczenia prawnego na podstawie analiz równoległego korpusu składającego się z nowej Ustawy Zasadniczej Węgier i jej oficjalnego tłumaczenia na język francuski. Celem niniejszego artykułu jest porównanie, również w aspekcie kontrastywnym, obydwu tekstów, analiza użycia określonych węgierskich terminów wynikających z uwarunkowań historycznych i kulturowych oraz określenie, w jakim stopniu francuskie terminy można uznać za odpowiedniki węgierskich. Autor dochodzi do wniosku, że w większości przypadków terminy francuskie są jedynie częściowymi odpowiednikami, niezdolnymi do przekazania złożonego, cza¬sem symbolicznego, społeczno-kulturalnego znaczenia terminów węgierskich.

Contributors

  • doctorant et chargé de cours au Département d’Études Françaises et au Département de Traduction et d’Interprétation de l’Université Eötvös Loránd de Budapest

References

  • Bárdosi Vilmos & Trócsányi László, 2001, Magyar-francia-magyar jogi szótár, Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó.
  • Dullion Valérie, 2000, « Du document à l’instrument: les fonctions de la traduction des lois » [in :] La traduction juridique : histoire, théorie(s) et pratique, Berne/Genève, ASTTI/ETI, 233-253.
  • Gémar Jean-Claude, 2002, « Le plus et le moins-disant culturel du texte juridique. Langue, culture et équivalence » [in:] Meta : journal des traducteurs 47/2, 163-176.
  • Gémar Jean-Claude, 2007, « Traduire le droit ou le double langage de Thémis » [in :] HERMÈS, 49, 149-155.
  • Guinchard Serge & Montagnier Gabriel [éds.], 1990, Lexique de termes juridiques, Paris, Dalloz.
  • Harvey Malcolm, 2006, « Stratégies d’équivalence en traduction juridique, ou le traducteur comme interface » [in :] Greenstein, R. [éds.] Langues et cultures : une histoire d’interface, Paris, Publications de la Sorbonne, 105-113.
  • Monjean-Decaudin Sylvie, 2010, « Territorialité et extraterritorialité de la traduction du droit » [in :] Meta : journal des traducteurs 55/4, 693-711.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d520f771-669d-40c8-af33-32e44a77627b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.