PL EN


2012 | 3 | 1 | 574-584
Article title

Bezpieczeństwo transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego

Authors
Content
Title variants
EN
The Safety of Maritime Transport in the Baltic Sea Region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Morze Bałtyckie jest ekosystem unikalnym. Ze względu na swoje geograficzne i oceanograficzne właściwości jest wrażliwy na działalność człowieka, prowadzoną w jego rejonie. Obserwuje się wyjątkowo intensywny transport w regionie Morza Bałtyckiego (15% światowego transportu). Mimo że, ze względu na nasilenie transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego, ocenia się, że ryzyko poważnego wypadku grozi co 1-3 lata, dotychczas do żadnego nie doszło. W ciągu ostatniej dekady na Morzu Bałtyckim wydarzyło się ponad tysiąc drobniejszych wypadków i incydentów, a główną ich przyczyną była kolizja lub wejście statku na mieliznę. W pracy przedstawiono prawne, organizacyjne i techniczne rozwiązania służące podniesieniu bezpieczeństwa transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
574-584
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Chemii i Towaroznawstwa Przemysłowego, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni,, kota@am.gdynia.pl
References
  • Andrulewicz E. (1994), Morze Bałtyckie – jego zagrożenia i ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Państwowa Inspekcja Ochrony Śro-dowiska, WarszawaBogalecka M., Borucki M. (2008), Analysis of Sea Accidents in 2004-2007, „Polish Journal of Environmental Studies”, 17 (3C).
  • Bogalecka M., Jedynak B., Reszko M. (2009), Akcje zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego w polskich obszarach morskich, [w:] Ekonomiczne, społeczne i prawne wyzwania państwa morskiego w Unii Europejskiej, Piocha S. (red.), Środkowopomorska Rada NOT w Koszalinie, Koszalin-Kołobrzeg.
  • Bogalecka M., Popek M. (2005a), Narzędzia doradcze w akcjach ratownictwa chemicznego na morzu, [w:] Bezpieczeństwo i ochrona statków i portów morskich, Chwesiuk K., Christowa Cz., Ostrokólski A., Sadowski J. (red.), prace monograficzne Akademii Morskiej w Szczecinie, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin.
  • Bogalecka M., Popek M. (2005b), Problemy ratownictwa chemicznego w polskich obszarach morskich, [w:] Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku, Kitowski Z., Lisowski J. (red.), Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia.
  • Bogalecka M., Popek M. (2008), Proaktywne i reaktywne strategie zapobiegania zagrożeniom środowiska morskiego, [w:] Europejski kontekst bezpiecznego i efektywnego gospodarowania na morzu, Piocha S. (red.), Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, Politechnika Koszalińska, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, Koszalin–Kołobrzeg.
  • Helsinki Commission, Baltic Marine Environment Protection Commission (2010), Report on shipping accidents in the Baltic Sea area during 2010.
  • International Maritime Organization (1998), IMO SAR Plans. London.
  • Sawicki J. K. (2001), Polskie Ratownictwo Okrętowe 1951-2001. Zarys działalności, Pracownia Historii Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Gdynia (seria wydawnicza „Księgi Floty Okrętowej”, tom 13).
  • Swedish Environmental Protection Agency (2008), Trends and scenarios exemplifying the future of Baltic Sea and Skagerack – ecological impacts of not taking action. Economic Marine Information. Report 5875.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5218c20-778b-4cdb-8ed4-5708cc7680e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.