Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 58 | 6 (353) | 24-32

Article title

Przebieg kontroli skarbowej zgodny z przepisami prawa – zadania i kompetencje urzędów skarbowych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Fiscal Control as Compliant with the Legal Regulations – Tasks and Mandate of Tax Offices

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The Act on Fiscal Control has been in force for over twenty years already, still there is little literature on the issue of control proceedings based on this act. In her article, the author describes the course of those proceedings, discussing selected problems and their consequences. She proposes to simplify the procedures and formal requirements, so that the fiscal body can have strictly control powers that do not breach the principles of a democratic state of law.

Year

Volume

58

Issue

Pages

24-32

Physical description

Dates

published
2013-12

Contributors

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

References

 • Tałasiewicz A. 1999. „Granice uprawnień inspektora kontroli skarbowej”. Przegląd Podatkowy 12: 36-37.
 • Lędzewicz D. 2000. „Prawa i obowiązki podatnika w czasie kontroli podatkowej i skarbowej”. Gazeta Prawna 52: 5.
 • Kulicki J. 2001. „Pozycja prawna inspektora kontroli skarbowej”. Prawo Spółek 7/8: 87-99.
 • Kubacki R. 2002. „Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej”. Monitor Podatkowy 8: 21.
 • Kowalczyk M. 2013. „Kontrola skarbowa i postępowanie kontrolne”. Prokuratura i Prawo 2: 75-76.
 • Wowra J. 2002. „Kontrola podatkowa u osoby prawnej”. Monitor Podatkowy 6: 16-17.
 • Dudek J. 2004. „Kontrola poza kontrolą”. Rzeczpospolita 77: 4.
 • Łaszczyca G., Cz. Martysz, A. Matan. 2005. Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-mentarz do art. 1 103. tom I. Kraków: 580-585.
 • Kulicki J. 1999. „Wszczęcie postępowania kontrolnego”. Przegląd Podatkowy 11: 34-37.
 • Wilk L. 2000. „Korekta deklaracji podatkowej w świetle prawa karnego skarbowego”. Przegląd Sądowy 11/12: 131-138.
 • Mucha M. 2003. „Korekta deklaracji a zastosowanie sankcji karnych skarbowych”. Monitor Podatkowy 3: 24-27.
 • Pietrasz P., W. Stachurski. 2011. Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz. Wrocław: 256-297.
 • Zalewski D., A. Melezini. 2011. Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny. Warszawa: 311-312.
 • Wielebska M. 2001. „Wszczęcie kontroli skarbowej. Kontrola podatkowa w trybie skarbowym” (2). Gazeta Prawna 41: 4.
 • Strzelec D. 2005. „Obowiązki podatnika w trakcie kontroli”. Serwis Monitora Podatkowego 4: 5-14.
 • Lewandowska I. 2002. „ Liczne powinności, trochę uprawnień. Kontrola skarbowa w firmie”. Rzeczpospolita 239: 7.
 • Adamiak B., J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki. 2004. Ordynacja podatkowa. Komentarz 2004. Wrocław: 621-622.
 • Wielebska M. 2001. „Wszczęcie kontroli skarbowej. Kontrola podatkowa w trybie skarbowym”. Gazeta Prawna 41: 5.
 • Malinowski D., A. Dąbrowski, E. Szot. 2004. Postępowanie w sprawach podatkowych. Komentarz praktyczny Warszawa: 187-193.
 • Guzek L. 1999. „Zakończenie postępowania kontrolnego”. Gazeta Prawna 52:2.
 • Kulicki J. 2000. „Zakończenie postępowania kontrolnego” (1). Przegląd Podatkowy 3: 36-37.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0452-5027

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d525642b-5598-4420-8039-1fe63e66bd49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.