PL EN


2016 | 2 |
Article title

SLD - problem z tożsamością

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest rozważaniom nad tożsamością polityczną i ideologiczną Sojuszu Lewicy Demokratycznej, odnosząc ten problem, zarówno do autowizerunku kreowanego przez partię, jak i opinii badaczy, komentatorów życia politycznego, badań opinii publicznej. Celem tekstu jest, zarówno zwrócenie uwagi na dylematy i niespójności, które wynikały z samej działalności ugrupowania, jak i próba odnalezienia przyczyn ich powstania.
EN
The article describes reflections of political and ideological identity of Sojusz Lewicy Demokratycznej. This problem is considered from two points of view – firstly by looking at selfimage created by SLD, on the other hand based on the opinions of scholars, political commentators, journalists and polls about public perception of political phenomena. The purpose of the article is to pay attention to the dilemmas and inconsistencies resulting from political activity of the party. The main intention was to try to answer the question about sources of problem with identity of SLD.
Year
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Banaszak E. (2008). Tożsamość. Socjologiczne konceptualizacje. [w:] Gamian-Wilk M., Zimoń-Dubowik B. (red.). Oblicza tożsamości. Perspektywa interdyscyplinarna. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Cimoszewicz W. (2006). Ja nie trzaskam, ja wychodzę. rozm. przepr. Torańska T., Burchart M., „Duży Format” (8). Dodatek do Gazety Wyborczej (43).
 • Feliksiak M. (2015). Co różni zwolenników lewicy, centrum i prawicy? Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_139_15.PDF [20.11.2016].
 • Grudniewicz A. (2000). Społeczne postrzeganie lewicy i prawicy. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej. http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2000/K_178_00.PDF [20.11.2016].
 • Karwat M. (2005). O tożsamości partii. „Forum Klubowe” 5(24).
 • Karwat M. (2006). Paternalizm to jeszcze nie lewicowość. „Forum Klubowe” 2(26).
 • Karwat M. (2016). Co zmienić w myśleniu i działaniu lewicy? [w:] „Myśl Socjaldemokratyczna”.Warszawa: Forum Postępu.
 • Krytyki Politycznej przewodnik lewicy (2007). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Łukaszewicz A. (1998). O wartościach w programie lewicy. [w:] Problem główny współczesnej polskiej lewicy. Warszawa: Zeszyty Naukowe Instytutu Badań Społecznych i Międzynarodowych Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza.
 • Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. (2014). Wizerunki partii politycznych. http://qrystian.home.pl/autoinstalator/tp3/wp-content/uploads/2014/09/Wizerunki-partii3.pdf [20.11.2016].
 • Otto J. (2012). Style komunikowania się polityków. [w:] Marciniak E. (red.). Komunikowanie polityków. [w:] Marciniak E. (red.). Komunikowanie polityczne. Wybrane zagadnienia. „Studia Politologiczne” 25. Warszawa: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Pankowski K. (2015). Motywy głosowania na poszczególne partie i komitety wyborcze. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej. http://www.cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy/033.pdf [20.11.2016]
 • Rubisz L. (2011). Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dylemat tożsamości ideowej w dobie postpolitycznej i w polskich warunkach. [w:] Migalski M. (red.). Sojusz Lewicy Demokratycznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • SLD (1999). Nowy wiek – Nowy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Socjaldemokratyczny program dla Polski. Warszawa. http://www.sld.org.pl/strony/96-manifest_i_kongres_1999.html [20.11.2016].
 • Słownik Języka Polskiego PWN t. III. (1989). Tożsamość. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Śpiewak P. (2011). SLD – partia stanów średnich. [w:] Migalski M. (red.). Sojusz Lewicy Demokratycznej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Wojtasik W. (2008). Stamtąd do wieczności. Ewolucja programowa SLD 1991-2006. [w:] Tomczak Ł. (red.). Polska lewica u progu XXI wieku. Wrocław: Wydawnictwo Marina.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-9078
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d52a91a6-98ee-4134-aecd-a9fbcee6e2c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.