Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | vol. 64, nr 7 | 37-45

Article title

The role of social capital in economic activities in Poland in the period of global crisis

Content

Title variants

PL
Rola kapitału społecznego w procesach gospodarowania w Polsce w dobie kryzysu globalnego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Social capital is one of the factors which influence economic activities. According to Bourdieu (1986) social capital is the aggregate of the actual or potential resources which are linked to the possession of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition – or in other words, to membership of a group – which provides each of its members with the support of the collectively owned capital, a ‘credential’ which entitles them to credit, in the various senses of the word. This influences the ability among the market entities to cooperate with each other and to create their competitiveness on this market. In the present global crisis caused by the coronavirus pandemic (COVID-19), social capital is gaining new meaning. Bottom-up initiatives of local communities that support especially small entrepreneurs and provide temporary continuity of management processes are becoming the basis for cooperation. The emerging social capital can become a remedy combating the social fears of a lack of rational operations in management processes in times of uncertainty at individual and community level. On the basis of the above premise, the main purpose of this paper is to identify the general role of social capital in the management of entities in the period of uncertainty caused by the pandemic based on the example of Poland. The paper consists of theoretical background and empirical part using the methods of critical analysis of the literature and desk research.
PL
Kapitał społeczny jest czynnikiem wpływającym na działania gospodarcze. Według Bourdieu (1990) jest zbiorem zasobów wiążących się z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków, które dostarczają jednostkom wsparcia w postaci kapitału posiadanego przez kolektyw. W dobie globalnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa (COVID19) kapitał społeczny nabiera nowego znaczenia. Oddolne inicjatywy lokalnych społeczności, które pomagają, szczególnie małym przedsiębiorcom, i zapewniają doraźną ciągłość procesów gospodarowania, stają się podstawą do współpracy. Powstający kapitał społeczny może się stać antidotum na lęki społeczne związane z niedostatkiem racjonalnego działania w procesach gospodarowania w czasach niepewności. Celem artykułu jest określenie głównej roli kapitału społecznego w gospodarowaniu podmiotów w czasach niepewności wywołanej pandemią na przykładzie Polski. W opracowaniu wykorzystano metody krytycznej analizy literaturowej i desk research.

References

 • Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education. New York: Greenwood Press.
 • Coleman, J. S. (1998). Social capital in the creation of human capital, American Journal of Sociology, (94), a supplement.
 • Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. Third Word Quarterly, (1).
 • Grabowska-Powaga, A. (2019). Kapitał społeczny a gospodarowanie. Aspekty teoretyczne i empiryczne. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
 • North, D. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • North, D. (1993). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
 • OECD. (2001). The well-being of nations. The role of human and social capital. Paris: OECD Publishing.
 • Ostrom, E. (2000). Social capital: a fad or a fundamental concept? In P. Dasgupta and I. Serageldin (Eds.), Social capital: a multifaceted perspective. Washington D.C.: The World Bank.
 • Ostrom, E. (2005). Understanding institutional diversity. Princeton-Oxford: Princeton University Press.
 • Polanyi, K. (2010). Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów. Warszawa: PWN.
 • Portes, A. (1998). Social capital: its origins and applications in modern sociology. Annual Review of Sociology, 24.
 • Putnam R. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Znak.
 • Schumpeter, J. A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Scrivens, K., and Smith C. (2013). Four interpretations of social capital: an agenda for measurement (OECD Statistics Working Paper No. 06). Paris: OECD Publishing.
 • Sztompka, P. (2007). Nie ufaj nikomu. Gazeta Wyborcza, (281).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d52c08e5-6bad-4cf3-a6fe-cbf1c674a69a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.