Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 7 | 97-120

Article title

Ksiądz Michał Winiarz SDB (1911–1988), proboszcz parafii w Skrzatuszu i kustosz sanktuarium w latach 1965–1972. Życie i twórczość

Content

Title variants

EN
Fr Michał Winiarz SDB (1911–1988) Parish priest in Skrzatusz and the custodian of the sanctuary in years 1965–1972. Life and works

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ksiądz Michał Winiarz należał do grona wyróżniających się muzyków salezjańskich. W ciągu swojego twórczego życia komponował pieśni i piosenki religijne, był autorem scenariuszy krótkich form teatralnych, dyrygentem chórów i orkiestr dętych. Swoje muzyczne pasje wykorzy¬stywał także w pracy duszpasterskiej. Posługiwał na wielu salezjańskich parafiach, a w latach 1965–1972 był proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu oraz kustoszem tamtejszego sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Był bardzo dobrym administratorem powierzonej swojej pieczy wspólnoty, który dbał o jej rozwój duchowy i materialny. Po skończonej kadencji proboszcza ks. Winiarz pracował jeszcze w Pile i Gdańsku, gdzie zmarł w 1988 r.
EN
Fr Michał Winiarz was one among outstanding Salesian musicians. In his artistic life he composed religious hymns and songs, was an author of screenplays to short theater forms, a conductor of choirs and bands. His musical passion he used also in pastoral work. He worked in many Salesian parishes, in years 1965–1972 he was a parish priest in the Assumption of Our Lady parish in Skrzatusz and the custodian of the sanctuary. He was an outstanding administrator of the community entrusted to him, who cared for its spiritual and material development. After finishing his term of office as a parish priest, Fr Winiarz has worked in Pila (Piła) and Gdansk (Gdańsk), where he died in 1988.

Year

Volume

7

Pages

97-120

Physical description

Contributors

 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej – dyrektor
 • Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie

References

 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Dekret biskupa gorzowskiego Wilhelma Pluty nominujący ks. Winiarza na administratora parafii w Skrzatuszu, Gorzów Wlkp. 20 IX 1965 r., k. 183.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Dziekańskie sprawozdanie wizytacyjne, Skrzatusz 10 XII 1969 r., k. 483.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Inwestycje dokonane przed, oraz po ostatniej Wizytacji Kanonicznej w Skrzatuszu w 1967 r., Skrzatusz 21 I 1969 r., k. 315.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu. Korespondencja, dokumenty różne 1963–1972, sygn. 243.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Pismo bpa Wilhelma Pluty do ks. Michała Winiarza, Gorzów 31 maja 1972 r., k. 563.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Pismo ks. Michała Winiarza do Kurii Gorzowskiej, Skrzatusz 18 IV 1966 r., k. 205.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Pismo ks. Michała Winiarza do Kurii Gorzowskiej, Skrzatusz 4 III 1971 r., k. 507.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Pismo ks. Michała Winiarza do Kurii Gorzowskiej, Skrzatusz 5 listopada 1970 r., k. 493.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Pismo Kurii Gorzowskiej do ks. Michała Winiarza, Gorzów 20 kwietnia 1967 r., k. 215.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Pismo Kurii Gorzowskiej do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wałczu, Gorzów 6 marca 1971 r., k. 513.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Pismo Kurii Gorzowskiej do PWRN w Koszalinie, Gorzów 5 listopada 1970 r., k. 491.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Pismo Kurii Gorzowskiej do Sekretariatu Episkopatu Polski, Gorzów 18 III 1971 r, k. 509.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Pismo Powiatowej Rady Narodowej w Wałczu do Kurii Gorzowskiej, Wałcz 16 III 1971 r., k. 511.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Protokół z uroczystości poświęcenia Drogi Krzyżowej w Dobinie, Dobino 21 II 1971 r., k. 519.
 • Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Sprawozdanie z prac remontowych przy kościołach filialnych parafii Skrzatusz (lipiec 1970 r.), k. 501.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Sygn. 0022/2: Pismo KW MO w Koszalinie do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, Koszalin 16 sierpnia 1966 r., k. 10.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Sygn. 0022/2: Wniosek KW MO w Koszalinie do Prokuratury Wojewódzkiej w Koszalinie o przejęcie, połączenie spraw oraz przedstawienie podejrzanemu zarzutów, Koszalin 17 Lipca 1966 r., k. 27–29.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Sygn. 0022/2: Wniosek Naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Koszalinie do Dyrektora Biura Śledczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie o zezwolenie na przedstawienie zarzutów ks. Michałowi Winiarzowi, Koszalin 7 lipca 1966 r., k. 21–23.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Sygn. 299/158: Notatka, bd, k. 7.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Sygn. 299/158: Notatka, Warszawa 22 IV 1953 r., k. 2.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Sygn. 299/158: Notatka, Warszawa 22 IV 1953 r., k. 2.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Sygn. 299/158: Notatka, Warszawa 9 I 1954, k. 9.
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Sygn. 299/158: Pismo ppor. R. Kochańskiego do Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy Wydział do Spraw Wyznań, Warszawa 15. III. 1965 r., k. 15.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: Karta personalna ks. Michała Winiarza.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: Kazanie ks. Inspektora Stanisława Skopiaka na pogrzebie ks. Michała Winiarza, Gdańsk 24 lutego 1988 r.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: Korespondencja kl. Michała Winiarza z ks. Inspektorem.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: ks. M. Winiarz, 30-lecie Chóru im. Św. Cecylii przy parafii salezjańskiej św. Rodziny w Pile (1946-1976), Piła 1977, mps.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: ks. M. Winiarz, Wspomnienia muzyczne, Piła 1977, mps.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: List kl. Michała Winiarza do ks. Inspektora Jana Ślósarczyka, bd.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: List kl. Michała Winiarza do ks. Inspektora, bd.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: List ks. Michała Winiarza do ks. Inspektora Feliksa Żołnowskiego, Brooklyn 14 XII 1973 r.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: Odpis świadectwa dojrzałości Michała Winiarza, Ostrzeszów 31 sierpnia 1947 r.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: Pismo Inspektora ks. Feliksa Żołnowskiego do ks. Michała Winiarza, Warszawa 22 II 1974 r.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: Pismo kl. Michała Winiarza do ks. Inspektora Wojciecha Balawajdra, Łódź 12 II 1946 r.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: Pismo mieszkańców oraz Gminnej Rady Narodowej w Marcinowicach do ks. Inspektora, 4 stycznia 1948 r.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: Pismo Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Marcinowicach, 20 lutego 1948 r.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: Przemówienie członka rodziny na pogrzebie ks. Winiarza.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: Świadectwo Średniej Szkoły Muzycznej, Warszawa 1954.
 • Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej. Spuścizna ks. Michała Winiarza, akta bez sygn.: Zezwolenie ks. Inspektora Henryka Jacenciuka na udział ks. Winiarza w pielgrzymce do Rzymu, Piła 27 lipca 1982 r.
 • Atanazy, Roman. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 7. Województwo ruskie, Ziemia Halicka i Lwowska. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995.
 • Chmielewski, Marek. „Małe Seminarium Duchowne Księży Salezjanów w Lądzie nad Wartą (1921–1952)”. Seminare 20 (2004): 495–515.
 • Darmograj, Jan, Tadeusz Lewicki, Roman Szpakowski. Bibliografia zawartości „Nostry”, mps. Ląd n. Wartą: WSD TS, 1978.
 • Krawiec, Jan. Cierpieć i być wzgardzonym. Błogosławiony ks. Józef Kowalski 1911–1942. Kraków: Poligrafia Salezjańska, 1999.
 • Krawiec, Jan. Powstanie, działalność i likwidacja Niższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Marszałkach. Kraków: Wydawnictwo Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, 2009.
 • Kret, Józef, Konrad Szweda. „Rycerska śmierć w obronie różańca. Wspomnienie o ś.p. ks. Józefie Kowalskim”. Pokłosie Salezjańskie 5 (1947): 173–175.
 • Kronika Salezjańskiego Instytutu Filozoficznego w Marszałkach 1935–1939, oprac. Waldemar Witold Żurek SDB. Lublin: Waldemar Witold Żurek, 2018.
 • Król, Krzysztof. „Maryja nas ocaliła”. Gość Zielonogórsko-Gorzowski 35 (2016). Dostęp 10.05.2019. https://zgg.gosc.pl/doc/3401658.Maryja-nas-ocalila.
 • Kufel, Robert Romuald. Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945–1956. T. 1. Zielona Góra: Agencja Wydawnicza „PDN”, 2016.
 • Łakowiczówna, Wanda, Michał Winiarz. Patron Trudnych czasów. Pieśni jedno i wielogłosowe z towarzyszeniem organów. Rumia, 1983.
 • Malinowski, Zbigniew. „Działalność muzyczna salezjanów polskich”. W: 75 lat działalności salezjanów polskich. Księga pamiątkowa, red. R. Popowski, M. Lewka, S. Wilk, 110–126. Łódź–Kraków, 1974.
 • Niegowski, Krzysztof, Jarosław Wąsowicz. „Bibliografia ks. Stanisława Ormińskiego SDB (1911–1987)”. W: Muzyk na Służbie Bożej. Ks. Stanisław Ormiński SDB (1911–1987), red. Krzysztof Niegowski SDB, Jarosław Wąsowicz SDB. Seria biograficzna pod patronatem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. T. 3, 51–62. Piła–Rumia, 2011.
 • Pamiątka dwudziestopięciolecia Zakładu Salezjańskiego w Daszawie 1905–1930. Warszawa, 1930.
 • Pienio, Zdzisław. Powołania kapłańskie i zakonne w parafii św. Doroty w Tuligłowach. Wiek XX. Słownik biobibliograficzny. Świdnica, 2004.
 • Pruś, Stefan. „Działalność kaznodziejsko-apostolska salezjanów w Polsce w latach 1945–1974”. W: 75 lat działalności salezjanów polskich. Księga pamiątkowa, red. R. Popowski, M. Lewka, S. Wilk, 91–107. Łódź–Kraków, 1974.
 • Rykała, Julian. „Nekrolog”. Gorzowskie Wiadomości Kościelne 2–3 (1970): 63–64.
 • Salezjański Instytut Teologiczny w Polsce 1929–1939. Kronika. T. 1, oprac. Waldemar Witold Żurek SDB. Lublin: Waldemar Witold Żurek, 2017.
 • Sicińska, Lilianna. „Dolnośląskie szlaki maryjne”. Niedziela (edycja wrocławska) 18 (2007). Dostęp 10.06.2019. https://www.niedziela.pl/artykul/49880/nd/Dolnoslaskie-szlaki-maryjne.
 • „Skrzatusz”. Biuletyn Salezjański Nostra 2 (1967): 11.
 • Słowik, Andrzej. „Śp. Ks. Michał Winiarz (1911–1988). Drogi nasze kończą się…”. Biuletyn Salezjański Nostra 3 (1988): 58–59.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. T. 12. Szlurpkiszki–Warłynka. Warszawa, 1892.
 • Szczepaniuk, Piotr. „Miłosierdzie Boże w parafialnym duszpasterstwie Skrzatuskim”. Rocznik Skrzatuski 4 (2016): 49–66.
 • Uroczystości milenijne 1966 r. Sprawozdania urzędów spraw wewnętrznych, red. Wanda Chudzik, I. Marczak, A. Napieralski, M. Olkuśnik. Warszawa: Książka i Wiedza, 1996.
 • Wąsowicz, Jarosław. „Księża Niezłomni: «Królowo Polski ratuj nas». Ksiądz Michał Winiarz SDB (1911–1988)”. Nasz Dziennik 31 stycznia–1 lutego, 26 (2009): 23–24.
 • Wąsowicz, Jarosław. „Posługa duszpasterska salezjanów w Skrzatuszu w latach 1952–1972”. Rocznik Skrzatuski 1 (2013): 75–89.
 • Wąsowicz, Jarosław. „Salezjanie w Skrzatuszu w latach 1972–2001”. Rocznik Skrzatuski 4 (2016): 67–77.
 • Wejman, Grzegorz. „Milenium w administracji gorzowskiej”. Studia Koszalińsko--Kołobrzeskie 20 (2013): 279–300.
 • Wilk, Stanisław. „Materiały do bibliografii publikacji salezjanów polskich za lata 1897–1974”. W: 75 lat działalności salezjanów polskich. Księga pamiątkowa, red. R. Popowski, M. Lewka, S. Wilk, 278–263. Łódź–Kraków, 1974.
 • Winiarz, Michał. „Królowo Polski, Ratuj nas”. W: Śpiewnik nowych pieśni kościelnych i piosenek religijnych, red. Marian Żuk SDB, 222–223. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1991.
 • Winiarz, Michał. „O Maryjo, z gdańskiej bramy”. W: Śpiewnik nowych pieśni kościelnych i piosenek religijnych, red. Marian Żuk SDB, 257–258. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1991.
 • Winiarz, Michał. „30-lecie chóru im. św. Cecylii przy parafii salezjańskiej św. Rodziny w Pile (1946–1976)”. Biuletyn Salezjański Nostra 32, 8–9 (1977): 66.
 • Zych, Sławomir. Diecezja przemyska obrządku łacińskiego w latach 1939–1944/1945. Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 2011.
 • Żurek, Waldemar Witold. Salezjańskie szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce 1900–1963. Rozwój i organizacja. Lublin–Kraków: Poligrafia Salezjańska, 1996.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d52cbcff-7cdc-408e-a679-b9bd6b230a3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.