Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4: "Codzienność w Galicji" | 158-174

Article title

W oblężonej twierdzy Przemyśl (1914/1915) — w świetle wspomnień i dzienników

Authors

Content

Title variants

EN
In the besieged fortress Przemyśl (1914/1915) — in the light of memories and diaries

Languages of publication

PL

Abstracts

Od jesiennych miesięcy 1914 r. aż do kapitulacji w marcu 1915 r. Przemyśl był celem i miejscem wielkich operacji, w wyniku których ogromne straty poniosły obie walczące armie. Na początku 1915 r. stało się jasne, że w najbliższym czasie nie uda się przyjść z pomocą zablokowanej twierdzy. W oblężonym mieście, obok żołnierzy, mieszkała i doświadczała trudu życia codziennego ludność cywilna. Autorzy cytowanych dzienników zwracają uwagę na zupełny brak szacunku do cudzej własności, poczucie bezkarności wśród żołnierzy niższych stopni, szafowanie oskarżeniami o zdradę. Opisują także reakcje ludzi w czasie zrzucania bomb przez samoloty. Żołnierze w miarę możliwości otrzymywali racje żywnościowe, cywile musieli w każdym dniu zdobywać żywność i dzielić skromne racje. Mieszkańcy twierdzy musieli ponosić coraz większe koszty na rzecz swoich obrońców. Byli dręczeni rewizjami mieszkań i pozbawiani skromnych zapasów. Ostatnie dni życia w oblężonym mieście to kres wytrzymałości żołnierzy i ludności cywilnej.
EN
From the autumn months of 1914 until the capitulation in March 1915, Przemyśl was the place of large military operations as a result of which both armies suffered enormous losses. At the beginning of 1915 it was clear that in the coming future, it will not be possible to help the besieged fortress. The city in the state of siege, apart from soldiers, was inhabited by civilians, who experienced the hardship of everyday existence. The authors of cited dairies focus on the complete lack of respect for other people’s property, the feeling of impunity among soldiers of lower ranks and immoderate accusations of treason. The accounts describe also the reactions of people during plane bombing attacks. Wherever possible, the soldiers obtained food rations, while civilians had to strive for food every day and to share small portions among themselves. The inhabitants of the fortress had to suffer bigger and bigger costs for the sake of their defenders. They were tormented by searches of apartments and the confiscations of food rations. The last days in the besieged city constituted the limit of endurance both for the soldiers and the civilian population.

Year

Pages

158-174

Physical description

Dates

printed
2019-03-01

Contributors

author
 • Mołodycz

References

 • Ehrenburg I.K., W oblężonym Przemyślu. Kartki dziennika z czasów wielkiej wojny (1914– 1915), Przemyśl 2010.
 • Jabłońska H., Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914–1915, Przemyśl 1994.
 • Lenar J., Pamiętnik z walk o Twierdzę Przemyśl, Przemyśl 2005.
 • Molnar F., Wspomnienia korespondenta wojennego, „Magury”, Warszawa 1990.
 • Obarzanek E., Życie codzienne w oblężonej twierdzy Przemyśl w latach 1914–1915, „Rocznik Przemyski” 2009, t. 45.
 • Orłowicz M., Moje wspomnienia turystyczne, Warszawa 1970.
 • Persowski F., Wspomnienia ze szkoły austriackiej i z I wojny światowej, „Rocznik Przemyski” [Przemyśl] 1983, t. 22–23.
 • Stock J.J., Notatnik z twierdzy Przemyśl 1914–1915, Przemyśl 2014.
 • Vit J., Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas oblężenia rosyjskiego 1914–1915, Przemyśl 1995.
 • Zakrzewska W., Oblężenie Przemyśla, rok 1914–1915, Lwów 1916.
 • Bator J., Poczta Twierdzy Przemyśl, „Galicja” [Przemyśl] 2001, nr 1–2.
 • Bator J., Wojna galicyjska, Kraków 2005.
 • Berczenko M., I wojna światowa i sprawa polska na dawnych kartach pocztowych, Rzeszów 2009.
 • Błoński J., Przemyśl. Twierdza niezdobyta, Winiary 2011.
 • Bogdanowski J., Twierdza Przemyśl, Rzeszów 1997.
 • Chorążykiewicz P., Karnas D., Hureczko. Historia lotniska Twierdzy Przemyśl, [b.m.w.] 2009.
 • Dalecki M., Mielnik A.K., Dziennik Józefy Prochazka z okresu oblężenia i okupacji rosyjskiej Przemyśla w 1915 roku jako źródło historyczne, „Rocznik Historyczno-Archiwalny” [Przemyśl] 2003, t. 17.
 • Forstner F., Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000.
 • Idzikowski T., Forty twierdzy Przemyśl, Przemyśl 2001.
 • Materniak J., Przemyśl 1914–1915, Warszawa 1994.
 • Rożański J., Twierdza Przemyśl, Rzeszów 1983.
 • Stuckheil F., Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl II. Czasy upadku, Przemyśl 2004.
 • Twierdza Przemyśl. Informator regionalny, Rzeszów 1997.
 • Wieliczko M., Walki w okolicach twierdzy przemyskiej w latach 1914–1915 na łamach prasy polskiej, Przemyśl 1992.
 • Zgórniak M., 1914–1918. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, Kraków 1987.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d52fa8f8-6e02-4a13-ab15-4d8eb6400ab3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.