Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 53-64

Article title

Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy – studium komparatystyczne

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest zidentyfikowanie działalności usługowych odpowiadających za tempo i kierunki przebiegu procesu budowy gospodarki opartej na wiedzy. Analiza obejmuje kraje Unii Europejskiej. Okres analizy to lata 2008-2012. Opracowanie zostało podzielone na cztery części. W pierwszej części scharakteryzowano istotę gospodarki opartej na wiedzy oraz rolę sektora usług w przechodzeniu do gospodarki opartej na wiedzy. W drugiej części przeprowadzono konceptualizację działalności usługowej, w wyniku której otrzymano kategorię tzw. usług dla wiedzy. Sekcje zaliczane do usług dla wiedzy w sposób bezpośredni przyczyniają się do tworzenia, przetwarzania i rozpowszechniania wiedzy w gospodarce. W części trzeciej dokonano podziału gospodarek Unii Europejskiej na cztery grupy w zależności od stopnia zaawansowania budowy gospodarki opartej na wiedzy na podstawie dwóch wskaźników, tj. Indeksu gospodarki wiedzy (KEI) i Indeksu wiedzy (KI). Następnie, w czwartej części, dokonano empirycznej weryfikacji znaczenia usług dla wiedzy w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. W gospodarce opartej na wiedzy, gdzie wiedza stała się kluczowym atutem w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej, to właśnie usługi związane z nabywaniem, rozpowszechnianiem i tworzeniem wiedzy odgrywają główną rolę w rozwoju gospodarczym. Od rozwoju sekcji usługowych zaliczanych do usług dla wiedzy zależy stopień zaawansowania gospodarki w tworzeniu, wykorzystywaniu i rozpowszechnianiu wiedzy. Są to działania, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do uzyskiwania przez gospodarkę przewagi konkurencyjnej bazującej na wiedzy.

Year

Issue

1

Pages

53-64

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5309ba6-661c-4f06-8c5c-b1d758364921
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.