Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 18 | 85-127

Article title

Garnizon Wadowice oraz społeczeństwo Ziemi wadowickiej w systemie mobilizacyjnym sił zbrojnych II RP – wybrane zagadnienia i problemy badawcze

Content

Title variants

EN
Garisson Wadowice and the society of Wadowice (Ziemia Wadowicka) in the mobilisation system of the armed forces of the Second Polish Republic - selected issues and research problems

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The article discusses selected issues concerning mobilisation of the Polish Army of the Second Polish Republic, with special recognition to the role of the Wadowice garrison and the participation of the residents of the region in those plans. Among other issues, the differences in the regional impact of individual departments of the armed forces operating in Wadowice as well as the diversity in trainings for the needs of various types of military and paramilitary services were described. Wadowice was an infantry garrison, but in terms of preparation, the cavalry as well as groups of women for educational services and groups of men for sanitation services were trained here. In the above mentioned areas the trainings conducted by Wadowice garrison involved residents of the Wadowice district, Myslenice district and shortly existing Makow and Oswiecim districts. In terms of administration and mobilisation of reserves, District Draft Office (Powiatowa Komenda Uzupelnień) later Wadowice Region Draft Office (Komenda Rejonu Uzupelnień Wadowice) involved the area of Wadowice district and Chrzanow district. The article indicates the role, which for the garrison of Wadowice was envisaged in further mobilisation plans created in the period 1920-1939. The article further indicates additional burdens that increased the mobilisation duties for the 12 Infantry Regiment in being a part of an implemented plan during the 30s program of modernisation and expansion of the armed forces. Against the background of the so-called mobilisation network (as of January 1939) the article discusses formations to which inhabitants of district Wadowice were mobilised most often in August and September 1939. Based on an example of court documents relating to the soldiers fallen(killed) or missing in the campaign the elements supporting evidence for the use of the above mentioned mobilisation network were pointed out. There is also an indication that the likelihood that in the last months before the outbreak of World War II, changes to this network had been made, as a result of which the further formations were replenished by larger groups of reservists from the area of operation of Wadowice Region Draft Office (KRU Wadowice).

Year

Issue

18

Pages

85-127

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

References

 • Bojeś T., Ostatni Mohikanie, czyli klasa gimnazjalna Karola Wojtyły, Kraków 2000
 • Ciechanowski K., Armia „Pomorze” 1939, Warszawa 1983
 • Cieplewicz M., Wojsko Polskie w latach 1921-1926. Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie, Wrocław 1998
 • Dalecki R., Armia „Karpaty” w wojnie obronnej 1939 roku, Rzeszów 1989
 • Herzog J., Krzyż Niepodległości. Wspomnienia ze służby w Legionach, Kraków 2001
 • Iwanowski W., Wysiłek zbrojny narodu polskiego w czasie II wojny światowej. Tom pierwszy. Kampania wrześniowa 1939, Warszawa 1961
 • Kęsik J., Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918-1939, Wrocław 1998
 • Kowalski E., Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozbudowy, Warszawa 1964
 • Księga Pochowanych Żołnierzy Polskich poległych w II wojnie światowej. Tom I. Żołnierze Września, opr. zbiorowe, vol. 1 (A-M) – vol. 2 (N-Ż), Pruszków 1993
 • Księga Pochowanych Żołnierzy Polskich poległych w II wojnie światowej. Tom III. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, opr. zbiorowe, Pruszków 1994
 • Markert A. E., Przysposobienie Wojskowe Kobiet (1922-1939). Zarys historii, dokumenty i materiały, Warszawa 2002
 • Odziemkowski J., Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996
 • Odziemkowski J., Armia i wieś w II Rzeczypospolitej, Wrocław 1988
 • Pepłoński A., Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002
 • Pindel K., Obrona Narodowa 1937-1939, Warszawa 1979
 • Piwowarski E., System mobilizacji sił zbrojnych Polski w latach 1921-1939, Toruń 2001
 • Rezmer W., Armia „Poznań” 1939, Warszawa 1992
 • Rezmer W., Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku. Organizacja. Zasady funkcjonowania. Przygotowanie do wojny, Warszawa 2010
 • Rocznik Oficerski Rezerw 1934 (reprint), Warszawa-Londyn 2003
 • Rozwadowski P., Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 1927-1939, Warszawa 2000
 • Rybka R., Stepan K., Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny „W” i jego ewolucja, Warszawa 2010
 • Rybka R., Stepan K., Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939, Kraków 2006
 • Siwiec-Cielebon M., Kilka uwag na temat miejsca 12 Pułku Piechoty w systemie polityki narodowościowej w armii II RP, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2014, nr 17
 • Siwiec-Cielebon M., Przed godziną próby. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej i garnizon Wadowice w przededniu wybuchu II wojny światowej. Zarys problematyki, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2001, nr 6
 • Siwiec-Cielebon M., Vinctis non victis. Pokonanym nie zwyciężonym. Wadowicka Lista Katyńska, Wadowice 2010
 • Siwiec-Cielebon M., Wadowicki garnizon wojsk polskich 1914-1945, w: Wadowice. Siedem wieków historii. Materiały z konferencji naukowej Wadowice – Karola Wojtyły Ojczyzna domowa, Wadowice 23 stycznia 2009 roku, pod red. T. Graffa, Kraków 2009.
 • Siwiec-Cielebon M., Walka trwa. 12 Pułk Piechoty Ziemi Wadowickiej w obronie bastionu Myślenic i pierwszej fazie odwrotu na Dunajec. Ewakuacja garnizonu Wadowice, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2004, nr 8
 • Siwiec-Cielebon M., Wojtyłowie w mundurach i ich wojskowe ścieżki… O dziedzictwie i patriotyzmie przyczynek do życiorysu Karola Wojtyły, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2009, nr 12
 • Stawecki P., Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981
 • Steblik W., Armia „Kraków” 1939, Warszawa 1989 (wyd. II)
 • Tym J., Przysposobienie Wojskowe Konne (1928-1939). Zarys dziejów, dokumenty i materiały, Warszawa 2003
 • Urliński L., Polski plan aprowizacji wojennej z września 1939 roku, Toruń 2001
 • Wojna Obronna Polski 1939, opr. zbiorowe, red. naukowy E. Kozłowski, Warszawa 1979
 • Wojtycza J., Studia i materiały z dziejów przysposobienia wojskowego w Polsce w latach 1918-1926, Kraków 2001
 • Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939-1946, Londyn 1952
 • Zarzycki P., Plan mobilizacyjny „W”. Wykaz oddziałów mobilizowanych na wypadek Wojny, Pruszków 1995

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISBN
1505-0181

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5320bcd-0038-4fe4-bd15-8577f66d0b65
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.