PL EN


2010 | 1 | 2 | 130-1306
Article title

Podpora vytváření kompetencí k technické tvořivé činnosti v pregraduální přípravě učitelů 1. stupně ZŠ

Content
Title variants
PL
Wspomaganie rozwoju kompetencji tworzenia sytuacji dydaktycznych w przygotowaniu zawodowym nauczycieli na pierwszym etapie edukacyjnym
Languages of publication
PL EN CS
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono koncepcję przedmiotu Specjalna praktyka dydaktyczna dla szkoły podstawowej przygotowującego nauczycieli do realizacji treści nauczania z zakresu techniki i przedmiotów przyrodniczych na pierwszym etapie szkoły podstawowej.
EN
The article presents the conception of the subject Special didactic practice for primary school preparing teachers for implementing teaching the contents in the scope of technical education and science at the stage one of primary school.
CS
Naznačená koncepce disciplíny Speciální didaktické praktikum pro 1. stupeň si klade za cíl dílčím způsobem přispět k realizaci takového pojetí výuky na 1. stupni ZŠ, které může přispět ke zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vyučovací předměty.
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
130-1306
Physical description
Dates
published
2010
References
  • Roučová E. (2005a), Prekoncepty k didaktice technické výchovy u studentů učitelství pro primární školu [in:] Trendy technického vzdělávání, Olomouc: Votobia Praha, s. 163–166, ISBN 80-7220-227-8.
  • Roučová E. (2005b), Pre-concepts of technical education didactics of students of teaching profession for the primary school [in:] Technika – Informatyka – Edukacja, Rzeszów, s. 98–102, ISBN 83-88845-56-X.
  • Roučová E. (2008), Diagnosis of pre-concepts of technology of primary schools [in:] Technika – Informatyka – Edukacja, t. IX, Rzeszów, s. 59–61, ISBN 978-83-7586-006-1.
  • Schelten A. (2010), Konstruktivistische Lernauffassung und Hochschullehre [online], [cit. 2010-03-02]. Dostupné na URL: <http://www.paed.ws.tum.de/>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d533c3a7-c577-4f0a-ac8a-b5406280295f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.