Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | XXV | 275-253

Article title

Dziatki miłe Elżbiety i Stanisława Kruszyńskich

Content

Title variants

EN
Little ones of Elżbieta and Stanisław Kruszyńscy

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article uses source materials to present the situation of the family of Stanisław Kazimierz Kruszyński, a noble living with his relatives in Lower Łąkta in Lesser Poland. The sylwa stored in the collection of Ossolineum in Wroclaw, contains several messages about children. These are notes speaking of the birth of subsequent children, the place and circumstances of their baptism. We also have a poem written by a mother after the death of her youngest children. And above all same, recommendations for the education of sons to be found in the will and the supplement to it. They had to study at the Piarist college in Podoliniec and then practice at the office. These few preserved sources provide us with information about family life and attitudes towards children in the early 18th century.

Year

Volume

XXV

Pages

275-253

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

References

 • Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. V, editionem curavit C. Lewicki adiutus a G. Zathey, Cracoviae-Wratislaviae 1956.
 • Konnotacyja dziatek, k[tó]re mi Pan Bóg dał i kiedy się porodziły, pod jakim planetą i znamionem dnia i roku, w: Sylwa Hołodyńskiego z Falkowy w Sądeckim (między rokiem 1690 a 1725), k. 102-103v.
 • Kruszyński S.K., Informacja synom moim, w: Przestrogi i nauki dla dzieci. Instrukcje rodzicielskie (XVIII w.), wstępem i objaśnieniami opatrzyły M.E. Kowalczyk i D. Żołądź-Strzelczyk, Wrocław 2017, s. 29-43.
 • Statuta nec non liber promotionum Philosophorum Ordinis in Universitate Studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad an. 1849, ed. J. Muczkowski, Cracoviae 1849.
 • Sylwa Hołodyńskiego z Falkowy w Sądeckim (między rokiem 1690 a 1725), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, sygn. 2027 I.
 • Testament z addytamentem Stanisława Kazimierza Kruszyńskiego cześnika liwskiego, w: Testamenty szlachty krakowskiej XVII-XVIII w., oprac. A. Falniowska-Gradowska, Kraków 1997, s. 64-70.
 • Estreicher K., Bibliografia polska, t. 20, Kraków 1905.
 • Gotkiewicz M., Trzy wieki Kolegium Podolinieckiego 1642-1942, „Nasza Przeszłość”, 1962, t. 15, s. 83-113.
 • Herbarz polski, cz. I: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, ułożył i wydał A. Boniecki, t. XII, Warszawa 1908.
 • Rok B., Szlachecka instrukcja wychowawcza i biblioteczka domowa z 1 połowy XVIII w., w: Studia i materiały z dziejów nowożytnych, red. K. Matwijowski, S. Ochmann-Staniszewska, Wrocław 1995, s. 223-232.
 • Roszak S., Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004.
 • Taraszkiewicz J., Pierwsze stulecie zakonu pijarów na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1642-1740), Gdańsk 2015.
 • Żołądź-Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d536129e-a372-4203-83c7-329235c70836
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.