Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(3) | 137-150

Article title

Kadysz za zgładzone miasto

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Kaddish for an exterminated city

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Choć punktem wyjścia dla autora szkicu jest konkretna książka – Pinkes Szczekocin. Księga pamięci Szczekocin, w istocie stanowi ona impuls do dużo rozleglejszych rozważań. Analizując narracyjny fenomen ksiąg pamięci gmin żydowskich, dzieł upamiętniających zgładzone w czasie Holokaustu żydowskie społeczności poszczególnych miast i miasteczek, autor zastanawia się nad zmianą, jaka zaszła w specyfice odbioru tego piśmiennictwa. Księgi pamięci skierowane były przede wszystkim do potomnych ocalonych z Zagłady, dziś stają się również ważnym źródłem wiedzy o historii i kulturze żydowskiej dla Polaków, mieszkańców miast, w których przed wojną kwitło żydowskie życie.
EN
Although the starting point for the author of the essay is a specific book – Pinkes Szczekocin. Memorial Book of Szczekociny, it actually becomes an impetus to far more extensive consideration. Analyzing the narrative phenomenon of memorial books, that is works commemorating the Jewish communities of particular cities and towns exterminated in the Holocaust, the author ponders over how the specificity of such writing’s reception has changed. Memorial books, directed mainly to the descendants of the extermination survivors, become today an important source of knowledge about Jewish history and culture for Poles living in cities where Jewish life flourished before the war.

Year

Issue

Pages

137-150

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński

References

  • Agamben Giorgio, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek (Homo sacer III), tłum. Sławomir Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008. Asbridge Thomas, Pierwsza krucjata. Nowe spojrzenie, tłum. Ewelina Jagła, Rebis, Poznań 2006. Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. Jacek Trznadel, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996. Brach-Czaina Jolanta, Szczeliny istnienia, Wydawnictwo eFKa, Kraków 1998. Czapliński Przemysław, Odzyskiwanie miasta. W: tegoż, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001. Głowiński Michał, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011. Goldberg-Mulkiewicz Olga, Księgi pamięci („Memorbuecher”) a mit żydowskiego miasteczka, „Etnografia Polska” 1991, t. XXXV, z. 2. Grynberg Henryk, Memorbuch, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2000. Krupiński Piotr, Odczytać miasto, „Pogranicza” 2003, nr 4. Leociak Jacek, Okaleczone obrazy. Uszkodzone fotografie (z) Zagłady jako wyzwanie interpretacyjne. W: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. Przemysław Czapliński, Ewa Domańska, Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2009. Pankowski Marian, „Kto ty jesteś? Polak mały…”. W: Wizja Polski na łamach „Kultury”, t. 2, do druku przygotowała, wstępem, przypisami i indeksem opatrzyła Grażyna Pomian, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999. Pinkes Szczekocin. Księga pamięci Szczekocin (Życie i zagłada żydowskiego miasteczka), red. Isroel Szwajcer, tłum. Marek Tuszewicki, [b.w.], Szczekociny 2010. Runciman Steven, Dzieje wypraw krzyżowych, t. I, tłum. Jerzy Schwakopf, PIW, Warszawa 1997. Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich, red. Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009. Tokarska-Bakir Joanna, Osobna pamięć Polaków. W: tejże, Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Pogranicze, Sejny 2004. Zagłada Biłgoraja. Księga pamięci, red. Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński, słowo/ obraz terytoria, Sopot 2009. Zelman Leon, Thurnher Armin, Po ocaleniu. Misja jednego człowieka w sprawie pamięci, tłum. Agnieszka Piśkiewicz, [b.w.], Szczekociny 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2353-8694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d5363377-dcc0-4567-9520-48fd4c312bdc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.