PL EN


2017 | 13 | 3 | 120-143
Article title

Verbal and non-verbal communication in the process of becoming a Muslim woman

Content
Title variants
Komunikacja werbalna i niewerbalna w procesie stawania się muzułmanką
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Inspired by the results from the qualitative study about Polish female converts to Islam, I decided to write this article. The material I collected during the empirical study encouraged me to question a number of assumptions from the symbolic interactionism, which was the theoretical framework for the project. In this article, I focused on the development of identity of Muslim women from the perspective of verbal and non-verbal communication
PL
Inspiracją do napisania niniejszego artykułu były wyniki badań jakościowych, które przeprowadziłam wśród polskich konwertytek na islam. Zebrany materiał zachęcił mnie do zakwestionowania kilku założeń z zakresu interakcjonizmu symbolicznego, który stanowił ramę teoretyczną projektu badawczego. Jedno z nich mówi o roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie kształtowania tożsamości.
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
120-143
Physical description
Dates
published
2017-08-31
References
 • Babbie, Earl. 2005. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bielawski, Józef. 1986. Koran. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Blumer, Herbert. 1975. “Implikacje socjologiczne myśli Georga Herberta Meada.” Pp. 70-84 in Elementy teorii socjologicznych, edited by Włodzimierz Derczyński, Aleksandra Jasińska-Kania, Jerzy Szacki..Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Blumer, Herbert. 1984. “Społeczeństwo jako symboliczna interakcja.” Pp. 71-87 in Kryzys i schizma: antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, vol. 1, edited by Edmund Mokrzycki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Bokszański, Zbigniew. 1989. Tożsamość – Interakcja – Grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bullock, Katherine. 2002. Rethinking Muslim Women and the Veil: Challenging Historical and Modern Stereotypes. London: The International Institute of Islamic Thought. Culture and Religion Information Sheet – Islam. 2015. Retrieved January 02, 2017 (http://www.omi.wa.gov.au/resources/publications/cr_diversity/islam.pdf).
 • Danecki, Janusz. 2007. Podstawowe wiadomości o islamie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Dragadze, Tamara. 1994. “Islam in Azerbaijan: The Position of Women.” Pp. 152-163 in Muslim Women’s Choices: Religious Belief and Social Reality, edited by Camillia F. El-Solh, Judy Mabro. New York: Berg.
 • Dull, Robert. 1995. “Komunikacja niewerbalna w teorii i badaniach.” Pp. 43-69 in Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, edited by Alina Kapciak, Leszek Korporowicz, Andrzej Tyszka. Warszawa: Instytut Kultury.
 • El-Guindi, Fadwa. 2000. Veil: Modesty, Privacy and Resistance. Oxford: Berg.
 • Esposito, John. 1995. The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. New York: Oxford University Press.
 • Finkelstein, Joanne. 2007. Art of Self Invention. Philadelphia: University Press.
 • Głażewska, Ewa and Urszula Kusio. 2012. Komunikacja niewerbalna. Płeć i kultura. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Greil, Arthur L. and Lynn Davidman. 2007. “Religion and Identity.” Pp. 549-565 in The SAGE Handbook of the Sociology of Religion, edited by James Beckford, Jay Demerath. Birmingham: SAGE Publications.
 • Hall, Edward T. 2003. Ukryty wymiar. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • Hałas, Elżbieta. 2006. Interakcjonizm symboliczny: społeczny kontekst znaczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Harré, Rom. 1983. “Identity Projects.” Pp. 31-51 in Threatened Identities, edited by Glynis M. Breakwell. London: John Wiley and Sons Ltd.
 • Herman, Jerzy and Tadeusz Herrmann. 2002. Religie, kościoły, wyznania. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN.
 • Hessini, Leila. 1994. “Wearing the Hijab in Contemporary Morocco: Choice and Identity.” Pp. 40-56 in Reconstructing Gender in the Middle East: Tradition, identity, and Power, edited by Fatma M. Gocek, Shiva Balaghi. New York: Columbia University Press.
 • Iman. 2008. Subhana Allah, alhamdu lillah, la ilaha illa Allah… Retrieved May 01, 2015 (http://muzulmanki.blogspot.de/2008/10/subhana-allah-alhamdu-lillah-la-ilaha.html).
 • Jawłowska, Aldona. 2001. Wokół problemów tożsamości. Warszawa: Uniwersytet Warszawski: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych.
 • Jensen, Tina Gudrun. 2008. “To Be ‘Danish,’ Becoming ‘Muslim:’ Contestations of National Identity?” Journal of Ethnic an Migration Studies 34:389-409.
 • Karimova, Liliya. 2014. „’Piety Stories’: Muslim Tatar Women ´s Identity Performance, Negotiation, and Transformation through Storytelling.” Journal of Intercultural Communication Research 43:327-345.
 • Kendon, Adam. 1981. Nonverbal Communication: Interaction and Gesture. Mouton: The Hague.
 • Konecki, Krzysztof T. 2000 “Problem interakcji symbolicznej a konstruowanie jaźni.” Pp. 40-58 in Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego, edited by Elżbieta Hałas, Krzysztof T. Konecki. Warszawa: Scholar.
 • Konecki, Krzysztof T. 2005. Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Konopacki, Artur and Monika Ryszewska. 2016. Pacjent „Inny” wyzwaniem opieki medycznej. Poznań: Silva Rerum.
 • Kopaliński, Władysław. 1988. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Libiszowska-Żółtkowska, Maria. 2002. “Konwersja.” P. 35 in Religia. Encyklopedia PWN: vol. VI, edited by Tadeusz Gadacz, Bogusław Milerski. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe.
 • Mapping the Global Muslim Population. Retrieved January 02, 2017 (http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/).
 • Marody, Mirosława. 2010. “Poszukiwanie dowodu na własne istnienie.” Pp. 65-69 in Młodzi i media. Nowe media a uczestnic-two w kulturze. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, edited by Mirosław Filiciak, Michał Danielewicz, Mateusz Halawa, Paweł Mazurek, Agata Nowotny. Warszawa: SWPS.
 • Mead, George. 1975. Umysł, osobowość, społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mernissi, Fatima. 1987. Beyond the Veil. Bloomington: Indiana University Press.
 • Mernissi, Fatima. 1991. The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Rights in Islam. New York: Addisson-Wesley.
 • Petrozolin-Skowrońska, Barbara. 1998. Nowa encyklopedia powszechna PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Read Ghazal Jen’nah and John Bartkowski P. 2000. “To Veil or Not to Veil? A Case Study of Identity Negotiation among Muslim Women in Austin, Texas.” Gender in Society 14(3):395-417.
 • Reece, Debra. 1996. “Covering and Communication: The Symbolism of Dress among Muslim Women.” The Howard Journal of Communications 7:35-52.
 • Ritzer, George. 2004. Klasyczna teoria socjologiczna. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Roald, Anne S. 2006. “The Shaping of a Scandinavian ‘Islam’: Converts and Gender Equal Opportunity.” Pp. 48-70 in Women Embracing Islam: Gender and Conversion in the West, edited by Karin van Nieuwkerk, Willy Jansen. Austin: University of Texas.
 • Robbins, Richard H. 1973. “Idenity, Culture and Behaviour.” Pp. 1199-1222 in Handbook of Social and Cultural Anthropology, edited by John J. Honigmann, , Chicago: Rand McNally.
 • Scherif, Mostafa H. 1987. “What Is Hijab?” The Muslim World 77:151-63.
 • Schütz, Alfred. 2012. “Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne.” Pp. 141-278 in Metoda biograficzna w socjologii, edited by Kaja Kaźmierska. Kraków: Nomos.
 • Strauss, Anselm. 2013. Zwierciadła i maski. W poszukiwaniu tożsamości. Kraków: Nomos.
 • Travisano, Richard. 1970. “Alternation and Conversion as Qualitatively Different Transformations.” Pp. 594-606 in Social Psychology through Symbolic Interaction, edited by Gregory P. Stone, Harvey A. Faberman. Massachusetts: Ginn-Blaisdell.
 • Watson, Helen. 1994. “Women and the Veil: Personal Responses to Global Processes.” Pp. 141-159 in Islam, Globalisation and Postmodernity, edited by Akbar Ahmed, Hastings Donnan. London: Routledge.
 • Wohlrab-Sahr, Monika. 1999. Konversion zum Islam in Deutschland und in den USA. Frankfurt, Main: Campus-Verlag.
 • Wylegała, Anna. 2013. “Badacz z Polski na Ukrainie: problemy metodologiczne.” Przegląd Socjologii Jakościowej IX(4):141-151.
 • Wysocki, Artur. 2013. “Badanie zderzenia kultur metodą biograficzną.” Przegląd Socjologii Jakościowej IX(4):152-166.
 • Zuleyka, Zevallos. 2007. The Hijab as Social Tool for Identity Mobilisation, Community Education and Inclusion. Retrieved January 02, 2017 (https://www.westernsydney.edu.au/equity_diversity/equity_and_diversity/cultural_diversity/past_events/conference_documents/the_hijab_as_social_tool).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d5392d2c-3178-4d83-8f08-3a343834446b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.