PL EN


2016 | 15 | 3 | 117-129
Article title

Traumatyczne przeżycia matki ciężarnej a zdrowie jej dziecka

Content
Title variants
EN
Traumatic experiences of a pregnant mother and her child’s health
Languages of publication
Abstracts
PL
Na psychikę i zdrowie dziecka wpływa wiele czynników, w tym stan psychiczny matki w czasie ciąży. Traumatyczne przeżycia ciężarnej wpływają na rozwój mózgu płodu, powodując hamowanie neurogenezy, atrofię neuronów hipokampa i kory przedczołowej, przerost jąder migdałowatych, zaburzenia w synapsach, zaburzenia plastyczności mózgu i wiele innych zmian. Silny, przewlekły stres podczas ciąży może być przyczyną poronienia, porodu przedwczesnego lub niskiej masy urodzeniowej dziecka. Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym mogą spowodować także depresję, choroby psychiczne, różne choroby somatyczne i zaburzenia osobowości. Od czasu, kiedy mamy do dyspozycji badania neuroobrazowe mózgu, możemy już opierać się nie tylko na badaniach eksperymentalnych w stresie u zwierząt, ale także badać przeżycia traumatyczne u ludzi w czasie rzeczywistym. W ciągu ostatniej dekady badania neuroobrazowe, genetyczne i epigenetyczne zmieniły nasz pogląd na temat traumy i przewlekłego stresu. Głębokie przeżycia psychiczne mogą uczynić życie nieznośnym. Wiedząc jednak o tym, jakie mechanizmy kierują naszym życiem, potrafimy w wielu przypadkach przeciwdziałać ich następstwom lub starać się naprawić to, co zostało zniszczone nie z naszej winy. Wpływ na nasze funkcjonowanie i zdrowie sięga bowiem znacznie głębiej, sięga nawet do przeżyć naszych przodków. Jest to związane z dziedziczeniem epigenetycznym i tzw. Pamięcią komórkową. Negatywne emocje mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Na szczęście możemy wzbudzić w sobie pozytywne emocje, których dobroczynny wpływ jest nie do przecenienia. Świadoma kontrola naszych myśli i emocji, ustawiczne życzliwe podejście do osób bliskich i obcych powoduje znaczące, korzystne zmiany w mózgu, które również możemy zarejestrować przy użyciu badań neuroobrazowych. Potrafimy wtedy stwierdzić nawet powstawanie nowych neuronów w mózgu, w obliczu czego powiedzenie „miłość buduje” nabiera nowego znaczenia.
EN
Mental and physical health of a child is influenced by a number of factors, including the mental state of their mother during pregnancy. Traumatic experiences of a pregnant mother influence the development of the foetus’ brain causing the inhibition of neurogenesis, neuronal atrophy in the hippocampus and prefrontal cortex, the hypertrophy of the amygdalae, disturbances in the synapses, disturbances of the plasticity of the brain and many others. Strong, chronic stress during pregnancy may cause miscarriage, premature birth or low birth weight. Changes in the central nervous system may also cause depression of the new-born, mental disease, various somatic disorders and personality disorders. Since we have had the neuroimaging studies of the brain at our disposal, one can not only rely on experimental research on stress in animals but also examine the traumatic experiences in humans in the real time. Over the last ten years, the neuroimaging, genetic and epigenetic studies have changed our perception of trauma and chronic stress. Deep mental experiences may make our life unbearable. However, being aware of the mechanisms leading our life, in many cases we can prevent or repair what was damaged because of our own fault. The influence on our health is much deeper; it reaches as far as to our ancestors’ experiences. It is connected with the epigenetic inheritance and the so called ‘cellular memory’. Negative emotions may lead to serious consequences. Fortunately, we are able to induce positive emotions. Their beneficial influence cannot be overstated. Conscious control of our thoughts and emotions, permanently generous approach to our relatives and strangers causes significant, positive changes in the brain that can be registered by the use of neuroimaging studies. In such a case, it may also be stated that new neurons have been created in the brain. In the face of this fact the statement “love heals” acquires a new meaning.
Year
Volume
15
Issue
3
Pages
117-129
Physical description
Contributors
 • Śląski Uniwersytet Medyczny
References
 • Agustín-Pavón, C., Braesicke, K., Shiba, Y., Santangelo, A. M., Mikheenko, Y., Cockroft, G., Asma, F., Clarke, H., Man, M. S., Roberts, A. C. (2012). Lesions of ventrolateral prefrontal or anterior orbitofrontal cortex in primates heighten negative emotion. Biol Psychiatry, 72(4), 266–72.
 • Berkowitz, G. S. (2003). The World Trade Center disaster and intrauterine growth restriction. JAMA, 290, 595–596.
 • Bowers, M. E., Yehuda, R. (2016). Intergenerational Transmission of Stress in Humans. Neuropsychopharmacology, 1, 232–44.
 • Bruder, G. E. (2005). Electroencephalographic measures of regional hemispheric activity in offspring at risk for depressive disorders. Biological Psychiatry, 57, 328–335.
 • Carrion, V. G., Weems, C. F., Reiss, A. L. (2007). Stress predicts brain changes in children: a pilot longitudinal study on youth stress, posttraumatic stress disorder, and the hippocampus. Pediatrics, 119, 509–516.
 • Collados, Z. J. (2002). Depresja u dzieci i młodzieży. Kraków. Wydawnictwo ESPE.
 • Dias, B. G., Ressler, K. J. (2014). Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations. Nature Neuroscience, 17, 89–96.
 • Eisenberg, N. (2000). Emotion, regulation, and moral development. Annu Rev Psychol, 51, 665–697.
 • Emanuele, E. (2011). NGF and romantic love. Arch Ital Biol, 2, 265–268.
 • Fransson, E., Dubicke, A., Byström, B., Ekman-Ordeberg, G., Hjelmstedt, A., Lekander, M. (2012). Negative emotions and cytokines in maternal and cord serum at preterm birth. Am. J. Reprod. Immunol, 67(6), 506–14.
 • Glover, V., Bergman, K., Sarkar, P., O’Connor, T. G. (2009). Association between maternal and amniotic fluid cortisol is moderated by maternal anxiety. Psychoneuroendocrinology, 34, 430–435.
 • Gregory, S., Ffytche, D., Simmons, A., Kumari, V., Howard, M., Hodgins, S., Blackwood. N. (2012). The antisocial brain: a psychopathy matters – a structural MRI investigation of antisocial male offenders. Arch Gen Psychiatry, 69(9), 962–972.
 • Jośko-Ochojska, J. (red.). (2013). Lęk – nieodłączny towarzysz człowieka od początku aż do śmierci. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny.
 • Jośko-Ochojska, J. (red.). (2014). W przestrzeni stresu i lęku. Stres nasz codzienny. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny.
 • Jośko-Ochojska, J. (red.). (2015). Zrozumieć drugiego człowieka. Empatia w medycynie i komunikacji społecznej. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny.
 • Jośko-Ochojska, J. (red.). (2016). Medyczne i społeczne aspekty traumy. Katowice: Śląski Uniwersytet Medyczny.
 • Khashan, A. S., Abel, K. M., McNamee, R., Pedersen, M. G., Webb, R. T., Baker, P. N.,
 • Kenny, L. C., Mortensen, P. B. (2008). Higher risk of offspring schizophrenia following antenatal maternal exposure to severe adverse life events. Arch Gen Psychiatry, 65(2), 146–52.
 • Laplante, D. P., Brunet, A., Schmitz, N., Ciampi, A., King, S. (2008). Project Ice Storm: prenatal maternal stress affects cognitive and linguistic functioning in 5½-year-old children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 47(9), 1063–1072.
 • Lupiena, S. J., Parentd, S., Evanse, A. C., Tremblay, R. E., Zelazoi, P. H., Corboj, V.,
 • Pruessnerj, J. C, Séguin, R. C. (2011). Larger amygdala but no change in hippocampal volume in 10-year-old children exposed to maternal depressive symptomatology since birth. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108, 14324–14329.
 • Masi, G., Brovedani, P. (2011). The hippocampus, neurotrophic factors and depression: possible implications for the pharmacotherapy of depression. CNS Drugs, 1(25), 913–31.
 • Moog, N. K., Buss, C., Entringer, S., Shahbaba, B., Gillen, D. L., Hobel, C. J.,
 • Wadhwa, P. D. (2015). Maternal Exposure to Childhood Trauma Is Associated During Pregnancy with Placental-Fetal Stress Physiology. Biol Psychiatry. pii: S0006–3223(15)00731–3. DOI: 10.1016/j.biopsych.2015.08.032.
 • O’Connor, T. G., Bergman, K., Sarkar, P., Glover, V. (2013). Prenatal cortisol exposure predicts infant cortisol response to acute stress. Developmental Psychobiology, 55(2), 145–155.
 • Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010). Rozwój potraumatyczny – charakterystyka i pomiar. Psychiatria, 4, 129–142.
 • Paszkowski, M., Czuczwar, P., Woźniak, S., Paszkowska, M., Szkodziak, P., Patyra, K.,
 • Paszkowski, T. (2016). Selected non-somatic risk factors for pregnancy loss in patients with abnormal early pregnancy. Ann Agric Environ Med, 23(1), 153–6.
 • Rajkowska, G., Miguel-Hidalgo, J. J. (2007). Gliogenesis and glial pathology in depression. CNS Neurol Disord Drug Targets, 6, 219–33.
 • Szubert, S., Florkowski, A., Bobińska, K. (2008). Wpływ stresu na zmiany plastyczności mózgu i rozwój wybranych zaburzeń psychicznych. Pol. Merk. Lek. XXIV, 140, 162.
 • Teicher, M. H., Andersen, S. L., Polcari, A., Anderson C. M., Navalta, C. P. (2002). Developmental neurobiology of childhood stress and trauma. Psychiatr Clin North Am, 25(2), 397–426.
 • Thomas, R. M., Hotsenpiller, G., Peterson, D. A. (2007). Acute psychosocial stress reduces cell survival in adult hippocampal neurogenesis without altering proliferation. J Neurosci, 27, 2734–2743.
 • Yehuda, R. (2002). Current status of cortisol findings in post-traumatic stress disorder. Psychiatr Clin North Am, 25, 341–368.
 • Yehuda, R. (2014). Influences of maternal and paternal PTSD on epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor gene in Holocaust survivor offspring. Am J Psychiatry, 8, 872–80.
 • Yehuda, R., Engel, S. M., Brand, S. R., Seckl, J., Marcus, S. M., Berkowitz, G. S. (2005). Transgenerational effects of PTSD in babies of mothers exposed the WTC attacks during pregnancy. J. Clin. Endocrinol. Metab, 90, 4115–4118.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d53e5e60-9694-4602-8cfb-2c3c3bcf0924
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.