PL EN


2010 | 11 - Chiny i państwa azjatyckie - karty z historii i wyzwania współczesności | 111-146
Article title

Strategia i taktyka nawiązywania stosunków dyplomatycznych przez Chińską Republikę Ludową z innymi państwami w latach 1949-1961

Content
Title variants
EN
Strategy and tactics of the People's Republic of China concerning establishing diplomatic relations with other countries in the years 1949-1969
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Due to changes in internal and international situation PRC's politics and tactics in the field of international relations was also changing in order to make the country a global power. To achieve this aim, establishing diplomatic relations with other countries was a key assumption of international politics. The author of the article has attempted to analyze the strategy and tactics of normalizingPRC's relations with other countries during the years 1949—1969 and has tried to present how they developed. Another aim of the article has been to present the process of PRC's coming out of the isolation which occurred as a result of the new government's decisions as well as other countries' 'shock' at the establishment of the communist China. The first thirty years of PRC that have been analyzed have been divided into four periods that differed from one another in the aims of home and international politics. The first period is the years 1949-1956. These years were marked by the rebuilding of the country and the growing power of the Communist Party of China (CPC) at home whereas abroad the characteristic of this period was the 'lean-to-one-side' strategy, i.e. alliance with the USSR and new relations with socialist countries, mainly with the countries of Asia. The second period is the years 1957—1960 during which the power of Mao Zedong grew as he got rid of his political opponents. Home and internal politics became more radical. The Republic of China was aiming at becoming a strong international player with powers equal to those of other socialist countries. Another aim was becoming the leader of the countries of the Third World. In the third period (1961—1965) Mao's position became less conspicuous and the country's economic situation improved. Inter-nationally, this period was characterized by the attempts to build a third direction of international politics. PRC was trying to lead in the establishment of the Third World countries' block and become the centre of the world revolution. The most radical and destructive was the fourth period of 1966-1969, i.e. the cultural revolution in¬itiated by Mao. The revolution brought about a disaster in the economic situation. Its other effect was the country's isolation. In order to stop that impasse, PRC finally turned 'right' i.e. towards the capitalist countries. Intensive actions were taken that normalized the relations with those countries. Owing to that flexibility, already in 1970 PRC initiated the process by establishing diplomatic relations with Canada.
Contributors
References
 • Bylica J., Rowiński J., Aspiracje mocarstwowe Chin w świecie wielobiegunowym, w: Nowe role mocarstw, Bogusław Mrozek, Stanisław Bieleń (red.), Fundacja Studiów Międzynarodowych Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Wydawnictwo Książkowe "Linia", Warszawa 1996.
 • Chang J., Halliday J., Mao, Wydawnictwo Albatros, Warszawa, 2007.
 • Chen J., Mao's China and the Cold War, The University of North Carolina, Chapel Hill, London 2001.
 • Dziak J.W., Chiny wschodzące supermocarstwo, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1996.
 • Dziak J.W., Bayer J., Mao. Zwycięstwa, nadzieje, klęski, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.
 • Figaj W., Chińska polityka zagraniczna w latach 1960-1980, PISM, Warszawa 1985.
 • Garver J.W., Foreign relations of the People's Republic of China, Englewood Cliffs: Prentice Hall 1993.
 • Grabowska-Lipińska I., Stosunki polityczne między Chińską Republiką Ludową a Wietnamem i Kampuczą w latach 1949-1976, Zakład Narodowy im. Ossolińskich ― Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1989.
 • Grabowska-Lipińska I., Strategia polityczna Chińskiej Republiki Ludowej wobec krajów Azji Południowo-Wschodniej w latach 1949—1976, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1995.
 • Gąbiński S., Polityka ChRL wobec Europy Zachodniej, "Sprawy Międzynarodowe", 1975, z. 2 (271).
 • Halimarski A., Rómmel W., ChRL - Ameryka Łacińska, "Sprawy Międzynarodowe", 1973, nr 5.
 • Halimarski A., Chińska Republika Ludowa, w: Dzieje państw socjalistycznych: gospodarka, społeczeństwo, polityka, Jerzy Ciepielowski (red.), Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986.
 • Halimarski A., Chińska Republika Ludowa a państwa nordyckie 1949-1984, PISM, Warszawa, 1985.
 • Halimarski A., Ewolucja stosunków chińsko-izraelskich, "Sprawy Międzynarodowe", 1990 z. 10 (441).
 • Halimarski A., Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec Europy, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986.
 • Halimarski A., Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej 1949—1984, w: Polityka zagraniczna socjalistycznych państw Azji, Jerzy Muszyński (red.), PISM, Warszawa 1985.
 • Halimarski A., Powstanie Chińskiej Republiki Ludowej i jej rozwój wewnętrzny w latach 1949-1957, w: Kraje Socjalistyczne, Instytut Krajów Socjali-stycznych Polskiej Akademii Nauk, tom I, nr 1—4, Warszawa 1985.
 • Halimarski A., Spór o Tajwan, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa 1986.
 • Halimarski A., Trzy kręgi polityki zagranicznej Chin, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa 1982. Halimarski, A., Tomala M., (red.), Chińska Republika Ludowa a rozwinięte państwa kapitalistyczne (1949—1981), PISM, Warszawa 1985.
 • Haliżak E., Stosunki ChRL-Republika Chińska na Tajwanie, „Stosunki Międzynarodowe", t. 22, 2000, nr 34.
 • Kuczera S., Rowiński J., Zysman E. (opr.), Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej (1949-1969): wybór dokumentów, Cz.1, 1949—1954, PISM, Warszawa 1969.
 • Kuczera S., Rowiński J., Zysman E. (opr.), Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej (1949-1969): wybór dokumentów, Cz.2, 1955-1959, PISM, Warszawa, 1970.
 • Liang-Tsai, W., Peking versus Taipei in Africa 1960-1978, The Asia and World Institute, Taipei Taiwan 1982.
 • Ławacz M., Polityka ChRL wobec Azji Południowo-Wschodniej, "Sprawy Międzynarodowe", 1980, z 6 (327).
 • Mitter R., Gorzka rewolucja. Zmagania Chin z nowoczesnym światem, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008.
 • Nianlong H., (ed.), Diplomacy of Contemporary China, New Horizon Press, Hongkong 1990.
 • Pietraś Z.J., Międzynarodowa rola Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1990.
 • Rowiński J. (red.), Polski październik 1956 w polityce światowej, PISM, Warszawa 2006.
 • Rowiński J., Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Republiką Francuską (Spojrzenie z Pekinu), w: Integracja Europejska: instytucje, polityka, prawo: księga pamiątkowa dla uczczenia 65-lecia Profesora Stanisława Parzymiesa, Grażyna Michałowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003
 • Rowiński J., Zysman E., (opr.), Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej (1949-1969): wybór dokumentów, Cz.3, 1960-1964, PISM, Warszawa 1971.
 • Rowiński J., Rewolucyjna misja czy interesy narodowe? Chińska Republika Ludowa i I wojna indochińska (1949—1954), "Studia Polityczne", 1995, nr 4.
 • Rowiński J., Stosunki Chin z Ameryką Łacińską, w: Ameryka Łacińska we współczesnym świecie, Marcin F. Gawrycki (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 • Rowiński J., Z zagadnień polityki zagranicznej Chin, Część I, Chińska percepcja bezpieczeństwa narodowego w latach osiemdziesiątych, PISM, Warszawa 1989.
 • Rowiński J., Jakóbiec W., System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 • Sławiński M. R., Geneza Chińskiej Republiki Ludowej, Instytut Krajów Socjalistycznych PAN, Warszawa 1987.
 • Taylor I., China and Africa, Engagement and compromise, London, New York, Routledge 2006.
 • Terrill R., Mao. Biografia, Iskry, Warszawa 2001.
 • Xiaohong L., Chińscy ambasadorzy: wzrost profesjonalizmu w dyplomacji od roku 1949, PISM, Warszawa 2005.
 • Yugoslav Reality and Chinese Policy. Medjunarodna Politika, The Federation of Yugoslav Journalist, Belgrade 1964.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d53f24f2-5409-4487-ae59-ca1e5486a2a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.