PL EN


Journal
2013 | 39 | 1 | 227-236
Article title

Czar hebanowych kształtów. Ciało pornograficzne w kontekście pornografii międzyrasowej

Content
Title variants
EN
Magic of Ebony Shapes. Body of Pornography in the Contexts of Interracial Pornography
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Pornography is a kind of caricature of reality. But it also presents human diversity in the specific way. It uses racial stereotypes which are widely spread in the Euro-American culture. For example, it shows the black as dangerous animals seeking sexual contacts with the ‘dominant race’. On the other hand, it portrays Asian females as the embodiment of sexual power of the Orient. Black or Asian actors play the roles which are to entertain a white spectator. Therefore porn business maintains racial hierarchy, where the actors of non-European origin get the roles of criminals, servants, pimps or prostitutes. At the same time, however, it plays with that classic hierarchy by focusing on the qualities of the human body and presenting the (dis)order based on the body where the ‘alien’ can dominate with their (hyper)sexual attributes.
EN
Pornografia jest swego rodzaju karykaturą rzeczywistości. W specyficzny dla siebie sposób przedstawia także różnorodność człowieka. Korzysta przy tym z szeroko rozpowszechnionych, w kulturze euro-amerykańskiej, stereotypów rasowych. Przykładowo Czarnych przedstawia jako niebezpieczne zwierzęta dążące do kontaktów płciowych z „rasą dominującą”. Azjatki natomiast ukazuje jako ucieleśnienie seksualnej mocy Orientu. Kolorowi aktorzy odgrywają role, które mają cieszyć oko białego widza. Przemysł pornograficzny utrzymuje więc hierarchię rasową, w której członkowie społeczności o pozaeuropejskim pochodzeniu spełniają się jako kryminaliści, służące, sutenerzy i prostytutki. Jednocześnie jednak igra z ową klasyczną hierarchicznością poprzez koncentrację na walorach cielesności i ukazanie opartego na ciele (nie)porządku, w którym „obcy” może górować swymi (hiper)seksualnymi atrybutami.
Journal
Year
Volume
39
Issue
1
Pages
227-236
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Balicki J. (1980), Historia Burow. Geneza państwa apartheidu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wyd., Wrocław.
 • Bernardi D. (2006), Interracial Joysticks: Pornography’sWeb of Racist Attractions, [w:] Pornography. Film and Culture, red. P. Lehman, Rutgers Univ. Press, London.
 • Fanon F. (1967), Black Skin, White Masks, Grove Press, New York.
 • Fausto-Sterling A. (2002), Gender, Race and Nation. The Comparative Anatomy of „Hottentot” Women in Europe, 1815-17, [w:] Skin Deep, Spirit Strong. The Black Female Body in American Culture, red. K. Wallace-Sanders, Univ. of Michigan Press, Ann Arbor.
 • Friedman D. M. (2003), Pan niepokorny: kulturowa historia penisa, Muza, Warszawa.
 • Graves R., Patai R. (1993), Mity hebrajskie. Księga Rodzaju, Cyklady, Warszawa.
 • Guy-Sheftall B. (2002), The Body Politic. Black Female Sexuality and the Nineteenth-Century Euro-American Imagination, [w:] Skin Deep, Spirit Strong. The Black Female Body in American Culture, red. K. Wallace-Sanders, Univ. of Michigan Press, Ann Arbor.
 • Janicki K. (2008), Diabeł jako Murzyn. Średniowieczne korzenie rasizmu, http://histmag.org/?id=1734 (dostęp: 1.12.2009).
 • Keni Styles, http://en.wikipedia.org/wiki/Keni\_Styles (dostęp: 1.12.2009).
 • McElroy W. (2007), Feministyczne spojrzenie na pornografię oraz jej obrona, http://liberalis.pl/2007/12/27/wendy-mcelroy-feministyczne-spojrzenie-na-pornografie-oraz-jej-obrona/ (dostęp: 13.12.2009).
 • Melamed A. (2003), The Image of the Black in Jewish Culture. A History of the Other, Routledge, London.
 • Melosik Z. (1996), Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Edytor, Toruń.
 • Mendible M. (2007), Introduction: Embodying Latinidad: An Overview, [w:] From Bananas to Buttocks. The Latina Body in Popular Film and Culture, red. M. Mendible, Univ. of Texas Press, Austin.
 • Miller-Young M. (2007), Let Me Tell Ya ’Bout Black Chics: Interracial Desire and Black Women in 1980s’ Video Pornography, [w:] Blackness and Sexualities, red. A. Schuhmann, M. Wright, Lit Verlag, Berlin.
 • Milter K. S., Slade J. W. (2005), Global Traffic in Pornography: The Hungarian Example [w:] International Exposure: Perspectives on Modern European Pornography, 1800-2000, red. L. Z. Sigel, Rutgers Univ. Press, New Brunswick.
 • Morgan J. L. (2002), „Some Could Suckle over Their Shoulder”. Male Travelers, Female Bodies, and the Gendering of Racial Ideology, 1500-1770, [w:] Skin Deep, Spirit Strong. The Black Female Body in American Culture, red. K. Wallace-Sanders, Univ. of Michigan Press, Ann Arbor.
 • Nijakowski L. (2010), Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki, Iskry, Warszawa.
 • Ogien R. (2005), Pensar la pornografia, Paidos, Barcelona.
 • Parreńas Shimizu C. (2007), The Hypersexuality of Race: Performing Asian/American Women on Screen and Scene, Duke Univ. Press, London.
 • Racism, http://lukeisback.com/essays/essays/racism.htm (dostęp: 1.12.2009).
 • Rokicki J. (2002), Kolor, pochodzenie, kultura: rasa i grupa etniczna w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Universitas, Kraków.
 • Said E. (2005), Orientalizm, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Williams L. (2004), Skin Flicks on the Racial Border: Pornography, Exploitation, and Interracial Lust, [w:] Porn studies, red. L. Williams, Duke Univ. Press, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-d53f8a34-ca72-4bf2-8681-28e0e35cd261
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.