Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(50) | 107-112

Article title

Współpraca samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Authors

Title variants

EN
Cooperation of Local Governments with Non-Governmental Organizations in the Zachodniopomorskie Voivodship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W nowym paradygmacie rozwoju i zarządzania terytorialnego istotną rolę przypisuje się współpracy z organizacjami pozarządowymi, upatrując w nich czynnika rozwoju lokalnego. Warto więc wiedzieć co sądzą władze lokalne na ten temat, dlatego celem artykułu jest ocena współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w kontekście współczesnego paradygmatu rozwoju i zarządzania terytorialnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. W opracowaniu wykorzystano metody analizy literatury, badań ankietowych oraz dedukcji. Badania umożliwiły syntetyczną ocenę istniejącej sytuacji w badanym zakresie.
EN
In the new paradigm of development and territorial management, cooperation with NGOs is important, as they see local development as a factor. It is worth to know what local authorities think about this, so the aim of this article is to evaluate the cooperation of local government units with non-governmental organizations in the context of the contemporary paradigm of development and territorial management on the example of the Zachodniopomorskie Voivodship. Literature, survey and deduction methods were used in the study. Research has allowed a synthetic assessment of the current situation in the surveyed area.

Contributors

author
 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Barnaszewski B. (2010): Endogenne i egzogenne czynniki determinujące kształtowanie kapitału społecznego. [w:] M. Klimowicz i W. Bokajło (red.): Kapitał społeczny. Interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Warszawa, CeDeWu.
 • Bogacz-Wojtanowska E. (2013): Zdolności organizacyjne a współdziałanie organizacji pozarządowych. Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bovaird A.G., Löffler E. (2003): Understanding Public Management and Governance. [w:] A.G. Bovaird i E. LöFfler (red.): Public Management and Governance, London – New York, Routledge.
 • Camagni R. (2011): Local Knowledge, National Vision: Challenge and Prospect for the EU Regional Policy. [w:] Territorial Dimension of Development Policies. Post-Seminar Publication, 18–19 July 2011, Ostróda, Poland, Warsaw, Ministry of Regional Development, Department of Structural Policy Coordination.
 • Furmankiewicz M. (2002): Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych. „Studia Regionalne i Lokalne”, t. 1, nr 8, s. 5–24.
 • Hełpa-Liszkowska K. (2013): Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego. „Studia Oeconomica Posnaniensia”, t. 1, nr 6, s. 5–18.
 • John P. (2001): Local Governance in Western Europe. Sage politics texts, London – Thousand Oaks, Calif., SAGE.
 • People Matter. Civic Engagement in Public Governance. World Public Sector Report 2008. (2009), New York, United Nations.
 • Pietrzyk I. (2004): Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny. [w:] A. Jewtuchowicz (red.): Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Kalisiak-Mędelska M., Chądzyński J. (2014): Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d542f309-267d-4d32-b567-3ae80e3ca155
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.