Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2009 | 22 | 59-72

Article title

Norwegian Sources for the History of Trade and Navigation in Pomerania in the 2nd Half of the 19th Century

Content

Title variants

PL
Źródła norweskie do dziejów handlu i żeglugi na Pomorzu w drugiej połowie XIX wieku

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Stosunki gospodarcze Norwegii z portami pomorskimi w drugiej połowie XIX stulecia nie znalazły dotychczas szerszego omówienia ani w polskiej, ani w norweskiej historiografii. Przyczyną tego stanu były nieznaczne rozmiary współpracy pomorskich i norweskich firm oraz niesamodzielność Norwegii, tj. unia ze Szwecją w latach 1814–1905. Na przeszkodzie stoją także utarte stereotypy, subiektywna perspektywa, jak również ułomności dostępnych źródeł. Norweska baza źródłowa dotycząca związków gospodarczych z pruskimi portami bałtyckimi jest bogata i zróżnicowana jakościowo. Do najciekawszych należą obfite materiały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Indredepartementet), funkcjonującego w drugiej połowie XIX wieku. Przechowywane są one w Archiwum Królewskim (Riksarkivet) w Oslo, a dotyczą działalności norweskich konsulatów na Pomorzu. Interesujące zbiory zdeponowano także w archiwach państwowych znajdujących się w Bergen oraz Tromsø (Statsarkivet i Bergen; Statsarkivet i Tromsø). Należą do nich zespoły dokumentacji zakładów produkcyjno-handlowych współpracujących z portami pomorskimi. Ostatnim z omawianych źródeł, wartych wykorzystania do studiów nad dziejami transportu morskiego, są rejestry Lloyda. Wykorzystanie norweskich źródeł pozwala poszerzyć perspektywę i uzupełnić dotychczasowy stan badań.

Journal

Year

Volume

22

Pages

59-72

Physical description

Contributors

translator

References

 • Beretninger om Handel og Skibsfart: uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for [...], Christiania
 • Byarkivet i Bergen, Bergens Gassverk
 • Diverse korrespondanse med legasj. i Berlin om tyske avtaler med andre land, 1887–1889
 • Lloyd’s Register of Shipping. Register for steam vessels, London
 • Norges Ofisielle Statistikk, Handel og Søfart i Aaret [...] fra de forenede Rigers Konsuler.
 • Norges Ofisielle Statistikk, Ny række C. No. 16, Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret [...], Christiania, Indredepartementet; for the years 1885–1889.
 • Oversikt om samhandelen mellom Tyskland og Sverige-Norge, 1892–1899
 • Riksarkivet, Handel- og konsulatkontoret, Seilingslister for skib i utenriksfart
 • Riksarkivet, Handel- og konsulatkontoret, Seilingslister for skib i utenriksfart
 • Riksarkivet, Indredepartementet, catalogue, vol. I–III
 • Riksarkivet, Indredepartementet, Handel- og konsulatkontoret, Avleveringslister
 • Riksarkivet, kopibok
 • Statsarkivet i Bergen, Bergen tollarkiv no. 37, Lastejournaler
 • Statsarkivet i Tromsø, Privatarkiv no. 26, Joh. Rye Holmboe, Privatarkiv no. 53, A/S Andr. Aagaard.
 • Tyskland – handel-, toll- og afgiftspolitikk, 1879–1899
 • Tyskland, Stettin, 1894–1903
 • Tyskland. Handels – og tollpolitikk bl.a. rapporter om avgifter etc., 1871–1882.
 • Tyskland. Tyske tollsatser for fisk, 1885–1899
 • Tyskland: Cuxhaven, Danzig (Polen), Esckenföde, Flensburg, Hamburg, 1894–1899
 • Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret [...], Christiania;
 • Mielcarek A.: Die Entwicklung der Dampferflotte in den Ostseeländern im 19. Jahrhundert, “Studia Maritima“, 20, 2007
 • Stanielewicz J., Związki handlowe ziem polskich z Bałtykiem w latach 1815–1914 [Trade Relations of Polish Lands with the Baltic Sea in the Years 1815–1914, Szczecin 1991
 • Stanielewicz J.: Kierunki rozwoju szczecińskiego eksportu zboża w latach 1815–1850 [Directions of Development of Stettin Grain Export in the Years 1815–1850], “Przegląd Zachodniopomorski” [West Pomeranian Review], 1974, 3–4
 • Stanielewicz J.: Rozkwit i załamanie się szczecińskiego eksportu zboża w okresie 1850–1870 na tle zaplecza wywozowego portu [Prosperity and Slump of Stettin Grain Export in the Period 1850–1870 at the Background of the Port Export Base], “Przegląd Zachodniopomorski” [West Pomeranian Review], 1975, 1
 • Stępiński W.: Przemiany kapitalistyczne w życiu gospodarczym Szczecina w I połowie XIX w. [Capitalist Changes in Stettin Economic Life in the First Half of the 19th c.], Warszawa–Poznań 1984
 • Wachowiak B.: Problemy handlu Gdańska w pierwszej połowie XIX w. [Problems of Danzig Trade in the First Half of the 19th c.], “Rocznik Gdański” (Gdańsk Yearbook), 41, 1981, 2
 • Wachowiak B.: Tendencje rozwojowe wielkiego przemysłu w nadbałtyckich prowincjach pruskich w latach 1871–1914 [Development Tendencies of Great Industry in the Baltic Prussian Provinces in the Years 1871–1914], “Zapiski Historyczne” (Historical Notes), 47, 1982, 1
 • Wachowiak B.: Wielki przemysł Szczecina w latach 1850–1914 [Great Industry of Stettin in the Years 1850–1914], Warsaw–Poznań 1982
 • Wielopolski A.: Rozwój handlu i żeglugi bałtyckiej w XIX i na początku XX wieku [Development of Trade and Baltic Navigation in the 19th and the Beginning of the 20th Century], “Zapiski Historyczne” [Historical Notes], 25, 1970, 2
 • Włodarczyk E. Rozwój gospodarczy Szczecina 1971–1890 [Economic Development of Stettin 1871–1890], in: Dzieje Szczecina
 • Włodarczyk E.: Początki wielkiego przemysłu w Szczecinie (1850–1870) [Beginnings of Great Industry in Stettin (1850–1870], “Zapiski Historyczne” [Historical Notes], 42, 1977
 • Włodarczyk E.: Rozwój gospodarczy miast portowych pruskich prowincji nadbałtyckich w latach 1808–1914 [Economic Development of Port Cities of Prussian Baltic Provinces in the Years 1908–1914], Warszawa–Kraków–Gdańsk 1987
 • Wojewódzka Cz.: Z historii międzynarodowej statystyki żeglugowej [From the History of International Naviation Statistics], “Przegląd Zachodniopomorski” [West Pomeranian Review], 1968, 1

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d543aa48-d82f-4684-bea3-ed99bfffaeae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.