Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 24 | 307-318

Article title

Der Islam in Polen – zur Geschichte und Bedeutung der polnischen Tataren

Authors

Content

Title variants

PL
ISLAM W POLSCE – HISTORIA I ZNACZENIE POLSKICH TATARÓW

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obecnie jednym z bardziej popularnych tematów w Europie jest islam. Wspólnocie muzułmańskiej poświęca się liczne wydawnictwa naukowe, popularnonaukowe, a także audycje radiowe i telewizyjne. Krajem, który ma ciekawe doświadczenia związane z muzułmanami, jest Polska. Większość polskich muzułmanów stanowią Tatarzy. Pierwsi osadnicy tatarscy przybyli na ziemie polskie w XIV w. Pomimo różnic kulturowych, szczególnie religijnych, przyjmowano ich chętnie. Miejscowi władcy cenili ich umiejętności żołnierskie. Tatarzy zasymilowali się, przejmując wiele lokalnych zwyczajów, np. związanych z kuchnią. Ich wyróżnikiem jest religia – islam. Interesujący jest sposób rozumienia przez Tatarów polskości. W sensie politycznym, odnosząc się do państwa zamieszkania, określają się mianem Polaków. Biorąc pod uwagę przynależność religijną nazywają siebie Tatarami. Polakami określają wtedy chrześcijańskich (katolickich) sąsiadów. Życie Tatarów było i nadal jest związane z życiem polskiego społeczeństwa. Problemy całego kraju były także ich problemami. Wielu z nich brało udział w walkach narodowowyzwoleńczych w okresie rozbiorowym. W czasie drugiej wojny światowej członkowie tatarskiej elity, podobnie jak polskiej, ponieśli liczne straty. Po zakończeniu wojny wielu Teatrów wyjechało na tzw. ziemie odzyskane. Jako pełnoprawni członkowie wspólnoty polskiej Tatarzy cieszą się pełną wolnością obywatelską i religijną. Z jednej strony wskazuje się, że stanowią oni przykład pokojowej koegzystencji świata islamu i zachodniego, z drugiej zaś postrzega się ich jako pośredników pomiędzy (chrześcijańską) Europą a światem islamu.
DE
EINFÜHRUNG. 1. VON DER GOLDENEN HORDE BIS ZUM MODERNEN POLEN. 2. ORGANISATORISCHES LEBEN. 3. ALLTÄGLICHES LEBEN. 4. DIE BEDEUTUNG DER TATAREN FÜR POLEN. ZUSAMMENFASSUNG

Keywords

Year

Issue

24

Pages

307-318

Physical description

Contributors

author
 • Instytut Politologii Uniwersytet Gdański

References

 • BORAWSKI, P., DUBIŃSKI, A. 1986. Tatarzy polscy. Dzieje, obrzędy, legendy, tradycje. Warszawa.
 • CHAZBIJEWICZ, S. 1990. Mistyka tatarskich kresów. Białystok.
 • CHAZBIJEWICZ, S. 1997a. Międzywojenne życie społeczne i religijne. W: L. Bohdanowicz, S. Chazbijewicz, J. Tyszkiewicz, Tatarzy Muzułmanie w Polsce, 42-46. Gdańsk.
 • CHAZBIJEWICZ, S. 1997b. Tradycje mistyki islamskiej. Piśmiennictwo religijne. Magia i folklor. W: L. Bohdanowicz, S. Chazbijewicz, J. Tyszkiewicz, Tatarzy Muzułmanie w Polsce, 58-65. Gdańsk.
 • CHAZBIJEWICZ, S. 1997c. Zwyczaje i obrządki religijne. W: L. Bohdanowicz, S. Chazbijewicz, J. Tyszkiewicz, Tatarzy Muzułmanie w Polsce, 66-70. Gdańsk.
 • KAMOCKI, J. 1993. Tatarzy polscy jako grupa etnograficzna. Rocznik Tatarów Polskich, 43-47.
 • KONOPACKI, M., MISKIEWICZ, A. 1982. Białostocki szlak tatarski. Warszawa.
 • MIELCZAREK, S. 1993. „Życie Tatarskie”. Rocznik Tatarów Polskich, 109116.
 • MIŚKIEWICZ, A., KAMOCKI, J. 2004. Tatarzy Słowiańszczyzną obłaskawieni.
 • Kraków.
 • POGORZELSKI, A. J. 2004. Polscy Tatarzy. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 3, 59-64.
 • SKOWRON-NALBORCZYK, A. 2007. Islam jako polska religia? O mniejszości muzułmańskiej Polsce. Więź 6, 108-115.
 • WARMIŃSKA, K. 1999. Tatarzy polscy, Tożsamość religijna i etniczna. Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d543b9da-b92f-4c6f-bd6d-b2dac17678af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.