Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 3 | 351–355

Article title

Hepcydyna w zaburzeniach metabolicznych

Content

Title variants

EN
Hepcidin in metabolic disorders

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Hepcydyna jest niewielkim białkiem zaangażowanym w metabolizm żelaza. Poprzez internalizację i degradację ferroportyny, jedynego transportera żelaza z cytoplazmy komórek do krwiobiegu, hepcydyna odpowiedzialna jest za zmniejszenie stężenia tego pierwiastka w surowicy krwi. Wcześniejsze badania dokładnie scharakteryzowały mechanizmy odpowiedzialne za regulację syntezy hepcydyny i jej znaczenie biologiczne. Odkrycie tego białka rzuciło nowe światło na patogenezę takich jednostek chorobowych jak hemochromatoza, niedokrwistość z niedoboru żelaza czy niedokrwistość chorób przewlekłych. Ostatnie badania pokazują, że hepcydyna może pełnić także istotne funkcje w zaburzeniach metabolicznych, takich jak osteoporoza, czy też zespół policystycznych jajników. W niniejszej pracy przedstawiono fijologiczną rolę hepcydyny, jej znaczenie kliniczne oraz potencjalny związek tego białka z remodelingiem kostnym, osteoporozą oraz zespołem policystycznych jajników.
EN
Hepcidin is a small protein involved in iron metabolism. This protein bounds to ferroportin, the sole cellular iron exporter, causing its internalization and degradation, which causes decrease in serum iron concentration. Previous studies have characterized mechanisms of hepcidin synthesis as well as its biological activity. The discovery of hepcidin has shed new light on the pathogenesis of many disease such as hemochromatosis, iron deficiency anemia and anemia of chronic disease. Recent researches have shown, that hepcidin can play vital role in metabolic disorders, such as osteoporosis and polycystic ovary syndrome. The physiological role of hepcidin, its clinical signifiance and potential link with bone remodeling, osteoporosis and polycystic ovary syndrome are described in this review.

Journal

Year

Issue

3

Pages

351–355

Physical description

Contributors

  • Zakład Zaburzeń Hemostazy Katedry Patofijologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
author
  • Zakład Zaburzeń Hemostazy Katedry Patofijologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  • Zakład Zaburzeń Hemostazy Katedry Patofijologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  • Zakład Zaburzeń Hemostazy Katedry Patofijologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-d548368f-0eba-4eaa-b8b9-05a3408cd802
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.